Titizlik yüzünden abdest ve namazda vesvese

Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuştur:
"Müminin niyeti amelinden üstündür" (Kütüb-i Sitte)

"Allah benim için ümmetimin hata ile unutarak veya baskı ve tehdid altında işlemiş olduğu günahları bağışlamıştır" (İbn-i Mace)

Bu hadis-i şeriflerden yola çıkarak farkında olmadan yaptığımız hataların ibadetlerimize zarar vermeyeceğini söyleyebiliriz
Bizim vazifemiz ibadetlerimizi sadece Allah rızası için Peygamber Efendimiz'in (asm) öğrettiği şekilde ve istikrarla yapmaya çalışmaktır Kabul etmek ve kullarına sevap vermek her işin karşılığını adaletle veren Allah'ın (cc) vazifesidir İbadetlerimizde farkında olmadan yapmış olabileceğimiz küçük hatalardan dolayı Allah'ın ibadetlerimizi kabul etmeyeceğini düşünmek O'nun (cc) merhamet ve adaletini anlamadığımızın göstergesidir
Hata yapmak ve günah işlemek insanlığın gereğidir ve kulluk edebine daha uygundur Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmaktadır:
"İnsanoğlunun herbiri hatakardır Ancak hatakarların en hayırlısı tevbekar olandır" (Tirmizi)


“Kudret ve iradesiyle yaşadığım Allah’a yemin ederim ki eğer günah işlemeseniz Allah sizi yok eder günah işleyen bir millet halk eder ki Allah’tan günahlarının affını istesinler Allah da onları affeder (Böylece Allah’ın affedici oluşu meydana çıkar)” (Müslim)

Mümin için günah işlemesinden çok tevbe etmemesi daha ciddi bir durumdur İnsanlar hiç günah işlemeseler yaratılış hikmetlerinin dışına çıkmak hasıl olacaktır Cenab-ı Hak rezzak isminin gereği olarak rızka muhtaçları yarattığı gibi Tevvab ve Gaffar isimlerinin gereği olarak da tevbe edecek istiğfar edecek mahluklar yaratacaktır

İslam dini kolaylık dinidir Vesveseli bir kimsenin ibadetlerde şüpheye düşüp hata yaptığını sanması ibadetin makbuliyetine mani değildir

Vesveseli bir kimse abdest alırken veya abdestten sonra bir abdest organının yıkanıp yıkanmamış olmasında şüpheye düşerse bir daha o uzvunu yıkamak zorunda kalmaz Abdesti tamam kabul edilir (Büyük İslam İlmihali Ömer Nasuhi Bilmen/Halil Gönenç Şafi İlmihali)

Ubey İbnu Ka'b (ra) anlatıyor:
“Resülullah (asm) buyurdular ki: “Abdest (sırasın)da vesvese veren bir şeytan vardır Adı da el-Velehân'’dır Öyleyse suyun vesvesesinden kaçının” (Tirmizi)

Çok fazla vesveseye düşen kişi vesveseye itibar etmemeye çalışmalı içe doğan şüphe ve tereddüt hallerinin asılsız olduğunu kendine telkin etmeli ayrıca zaman zaman Felak ve Nas Surelerini okumalıdır (Diyanet İşleri Başkanlığı)

İbnu Abbas bana dedi ki:
“Eğer içinde herhangi bir vesvese bulursan şöyle de: “O (Allah) hem evveldir hem ahirdir hem zahirdir hem batındır O her şeyi bilendir” (Hadid 3)