Namaz tesbihatlarının anlamı

"Allahu Ekber" Anlamı:
Allah en büyüktür.
"Sübhane Rabbiyel Azim" Anlamı:
Ey büyük Rabb'ım! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.
"Semiallahulimen hamideh" Anlamı:
Allah kendisine hamd edenleri işitti.
"Rabbena leke'l-hamd" Anlamı:
Ey Rabbımız! Her çeşit hamd ancak sanadır.
"Sübhane Rabbiye'l-ala" Anlamı:
Ey Yüce Rabb'ım! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.
"Esselamu aleykum ve rahmetullah" Anlamı:
Allah'ın selamı üzerinize olsun
"Allahümme ente's-selamu ve minke's-selam tebarek-te ya-zel celali vel ikram" Anlamı:
Allah'ım! Sen kurtuluş merciisin. Esenlik ve güvenlik sendedir. Ey Azamet ve Kerem sahibi Allah'ım! Senin şanın çok yücedir.
"Ala Resulina Muhammedin salavat" Anlamı:
Salat Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.)'in üzerine olsun
"Subhanallahi ve'l-hamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim" Anlamı:
Allah eksik sıfatlardan beridir. Hamd Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Allah'tan başkasında güç ve kudret yoktur.
"Subhanallah" Anlamı:
Allah noksan sıfatlardan münezzehtir.
"Elhamdülillah" Anlamı:
Hamd Allah'adır.
"Lailahe illallahu vahdehula şerikeleh lehül mülkü velehül hamdüala külli vehüve şey'in kadir" Anlamı:
Eşsiz olan ve ortağı olmayan Allah'tan başka ilah yoktur. Hükümranlık Onundur, hamd Onadır ve O her şeye güç yetirendir.
"Subhane Rabbiye'l-aliyyi'l-a'le'l-vehhab" Anlamı:
Çok bahşedenlerin en yücesi olanRabb'im! Sen noksan sıfatlardan münezzehsin.
"Amin" Anlamı:
(Duamın kabul olacağına) Ben inanıyor, güveniyorum.