(148) Abdurrahman bin Hasene (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Amr bin Âs ile birlikte oturuyor idik. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) elinde bir kalkan olduğu halde yanımıza çıktı. Müteakiben onu kendisine sütre edinip oturarak bevl etti. Biz aramızda konuşarak, kadınlar gibi bevl ediyor dedik. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) yanımıza gelerek şöyle buyurdu:
‘İsrail oğullarının arkadaşı olan kimsenin başına geleni bilmiyor musunuz? Onlara bevl isabet ettiğinde orayı makasla keserlerdi. O kimse İsrail oğullarından bunu yasakladı. Neticede bu kimse kabrinde azaba uğratıldı’ buyurdu.”
Ebu Davud (22) Nesei (30) İbni Mace (346) İbni Hibban (3127) Beyhaki (1/104) Ahmed (4/196)
(149) İbni Abbas (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) iki kabre uğradı ve şöyle buyurdu:
‘Şüphesiz bunlar azap olunuyorlar. Bununla beraber büyük bir günahtan dolayı azap olunmuyorlar. Onlardan biri koğuculuk yapar, diğeri ise bevlinden sakınmazdı’ dedi sonra Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) yaş bir hurma fidanı istedi. Müteakiben çubuğu ikiye bölerek bir parçasını birinin diğer parçasını diğerinin üzerine dikti. Sonra Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
‘Bunlar kurumadığı sürece azapları hafifletilir’ buyurdu.”
İbnu’l-Carud (130) Buhari (346) Müslim (292/111) Ebu Davud (20) Nesei (31) Tirmizi (70) Darimi (1/188) İbni Mace (347) İbni Ebi Şeybe (1/252) İbni Hibban (3128) Begavi (230Mesabih) Ahmed (1/225)
(2) Eza Yoksa Her Elbisede Namaz Kılınır

(150) Muaviye şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in hanımı Ümmü Habibe (Radiyallahu Anha)’ya:
−Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ehliyle münasebet ederken üzerinde bulunan elbiseyle Namaz kılar mıydı? dedim. Ümmü Habibe (Radiyallahu Anha):
−Evet, onda bir eza görmediğinde kılardı dedi.”
İbnu’l-Carud (132) Ebu Davud (366) Nesei (293) Darimi (1/260) İbni Mace (540) İbni Huzeyme (776) İbni Hibban (237 el-Mevarid) Beyhaki (1/410)
(3) Elbiseden Meniyi Temizlemenin Keyfiyeti

(151) Hemmam bin el-Haris şöyle dedi:
“Aişe (Radiyallahu Anha)’nın yanında bir misafir bulunuyordu. Misafir cünüp oldu, meniden elbisesine isabet eden yeri yıkamaya başladı. Aişe (Radiyallahu Anha):
−Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) böyle bir durumda onu (tırnakla) kazımayı emrederdi dedi.”
İbnu’l-Carud (135) Müslim (288/107) Ebu Davud (371) Nesei (296) Tirmizi (116) İbni Mace (538-539) İbni Huzeyme (288) Ahmed (6/43)
(152) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:
“Ben meniyi Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in elbisesinden (parmak uçlarımla) ovalardım. Sonra Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) o elbiseyle Namaz kılardı.”
Ravi, Ensardan bir şahsa:
−Aişe (Radiyallahu Anha) cünüplükten dolayı çıkan meniyi mi kastediyor? dedim. O şahıs:
−Ya neyi kastediyor! dedi.
İbnu’l-Carud (136) Müslim (288/106107) Ebu Davut (372) Nesei (299) İbni Mace (538539) İbni Huzeyme (290) Ahmed (6/3597) Albânî (179 İrva)
(153) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) elbisesine meni isabet ettiği zaman, onun isabet ettiği yeri yıkar sonra namaza çıkardı. Ben o yıkama izini elbisesindeki yıkanan kısımda görürdüm.”
İbnu’l-Carud (138) Buhari (354) Müslim (289/108) Ebu Avane (1/203) Ebu Davud (373) Nesei 8294) Tirmizi (117) İbni Mace (536) İbni Huzeyme (287) İbni Hibban (1380-1381) Ahmed (6/142)(4)