Ümmü Kays (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Henüz yemek yiyemeyen erkek bebeğimle Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yanına girdim. Bebek Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in üzerine işedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) su istedi ve bevlin üzerine ondan serpti.”
İbnu’l-Carud (139) Buhari (350) Müslim (287/103) Ebu Davud (374) Nesei (301) Tirmizi (71) İbni Ebi Şeybe (1/144/1) İbni Mace (524) İbni Hibban (1373) Begavi (344 el-Mesabih) Albânî (169 İrva)
(5) Süt Emen Kız Bebeğin Bevl Ettiği Elbise Yıkanır

(155) Ebu Semh (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e hizmet ediyordum. Yıkanmak istediği zaman bana:
‘Başının arka tarafını bana çevir’ derdi. Ben de başımın arka tarafını ona çevirir ve onu perdelerdim. Hasan veya Hüseyin (Radiyallahu Anhuma) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e getirildi. O da Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in elbisesinin göğsüne gelecek kısmına bevl etti. Onu yıkamak istedim. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
−‘Kızın bevli yıkanır, erkek bebeğin bevlinin üzerine su serpilir’ buyurdu.”
Ebu Davud (376) Nesei (303) İbni Mace (526)
(156) Ali (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
‘Erkek bebeğin bevlinin üzerine su serpilir, kız bebeğinin bevli yıkanır’ dedi.”
Ahmed (563) Ebu Davud (378377) Tirmizi (610) İbni Mace (525) İbni Huzeyme (284) İbni Hibban (1375) Abdurrezzak (1488) Darekutni (1/129) Hakim (1/165) Beyhaki (2/215) Begavi (296) Albânî (166 İrva)
(6) Yere Sürtünme Sebebiyle Kirlenen Elbisenin Hükmü

(157) İbrahim bin Abdurrahman bin Avf (Radiyallahu Anh)’ın ümmü veledi şöyle demiştir:
“Eteğimi çok uzatıyordum. O elbiseyle zorunlu olarak pis ve temiz yerlerden geçiyordum. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in eşi Ümmü Seleme (Radiyallahu Anha)’nın yanına girdim ve ona bu durumu sordum. Ümmü Seleme (Radiyallahu Anha):
−Ben Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i işittim:
‘Onu sonraki pak yerler temizler’ buyuruyordu dedi.”
İbnu’l-Carud (142) Ebu Davud (383) Tirmizi (143) İbni Mace (531) Darimi (1/155) Malik (1/24)
(158) Benî Abdu’l-Eşhel’den bir kadın Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e gelerek şöyle dedi:
−“Ya Rasulallah, bizim yollarımız çok pis, yağmurda yağıyor elbiselerimizin eteklerinin kirlenme durumuna ne dersin? Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
−‘O pis yoldan sonra daha temiz yol yok mu?’ buyurdu. Ben:
−Evet, var dedim. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
−‘Temiz yer pis yerin kirlettiğini temizler’ buyurdu.”
İbnu’l-Carud (143) Ebu Davud (383) İbni Mace (533) Ahmed (6/435)