Kuşluk namazını kılan..
Ebu’d-Derdâ (r.a.)’tan şöyle dediği rivayet edilmiştir:

Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Kuşluk namazını iki rekat olarak kılan bir kimse gafillerden yazılmaz.

Dört rekat kılan bir kimse âbidlerden (çokça ibadet edenlerden) yazılır.

Altı rekat kılan kimseye o gün kâfi gelinir

(İhtiyaçları karşılanır, keder ve üzüntü sebebi olacak şeylerle karşılaşmaz vs).

Sekiz rekat kılan bir kimseyi Allah kunut ehlinden diye yazar.

On iki rekat olarak kılan kimseye Allah cennette bir köşk bina eder.

Yüce Allah’ın kullarına lütuf ve ihsanda bulunmadığı,

sadaka bağışlamadığı hiçbir gün ve gece yoktur.

Kullarından da Allah hiçbir kimseye

kendisini zikretme ilhamından daha üstün bir lütuf ve ihsanda da bulunmamıştır.”

[İbn Huzeyme, Sahih, II, 228]