Namazla dalga geçmeyiniz.

Mâûn suresini dönüp dönüp okuyunuz. Namaz kılmayanları, dolayısıyla ilahi gözetimin kaçkınlarını bir tarafa bırakırsak

“Namaz kılanlara yazıklar olsun” denilmektedir. Niçin? Onun da cevabı aynı surede: “Onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar görüntü için yaparlar.”

Neyin görüntüsü? Elbet Allah’a namaz kılıyormuş görüntüsü vermek için. N

amazı ciddiye almamak eti-kemiği Allah’ın huzuruna bırakıp kafa ve kalbinizle şöyle bir tur atmaya, duygu ve düşünce dünyanızda başka işler yapmaya koyulmaktır.

İşte bu namazı ciddiye almamak, Allah’a karşı namaz kılıyormuş gibi yapmaktır ki, “böyle ibadet edenin vay haline” denilmektedir.

- Mustafa İSLAMOĞLU -