GUSLÜN KISIMLARI

Farz olan gusülden başka sünnet, müstehap ve mendup olan gusüller de vardır:

Cuma, Ramazan ve Kurban bayramı, ihrâma girmek için ve arefe günü gusül sünnettir.

Her müslüman erkek ve kadın Cuma günü temizlenmelidir. Cuma günü gusül abdesti almak ve tırnak kesmek gibi sâir icabeden temizlik sebebiyle günahlar ağaçların yaprakları gibi döküleceği bildirilmiştir.

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.);

“Ey insanlar, bu (cuma) günü olduğu zaman guslediniz...” buyurmuşlardır.

Müstehap gusüller: Kurban bayramı günü sabahında, Müzdelife’de vakfe için, tavâf-ı ziyâret için Mekke'ye gireceğinde, küsûf (güneş ve ay tutulması), istiskâ (yağmur), korku, şiddetli karanlık ve şiddetli rüzgar namazları için gusül müstehabdır.

Şu gusüller mendubdur: Mekke'ye girmek için, müzdelife vakfesi için, Medîne-i Münevvere’ye girmek için, ölü yıkadıktan sonra, hacâmattan sonra, kadir gecesinde, deli ayıldığında, sabî bülûğa erdiğinde, kâfir -daha evvel temiz ise- Müslüman olduğunda, berâet gecesinde, şeytan taşlamak için, arefe gecesinde, tevbe edenin seferden dönenin ve yeni elbise giyenin gusletmesi mendûbdur.