NAMAZ KILMAK MEKRUH OLAN VAKİTLER

• Güneşin doğmasından 40-50 dakika sonrasına kadar.

• Güneş tam tepede iken yani öğle namazından evvelki 15-20 dakika

• Güneş batarken, akşam namazından evvelki 40-50 dakika farz ve vâcib olan namazlar kılınmaz. Ancak o günün ikindi namazı kılınmamış ise güneş batarken kılınması sahîhdir.

Bu üç vaktin dışında hazırlanan cenazenin namazı da bu üç vakitde sahîh olmaz.

Bu üç vaktin haricinde okunan secde âyetinin secdesi de bu üç vakitde edâ edilmez.

Bu üç vakitde ve bundan başka:

• Sabah namazının vaktinde,
• İkindinin farzından sonra güneş batıncaya kadar ve güneş battıktan sonra akşamın farzını kılmazdan önce nafile kılmak kerâhet-i tahrîmiyye ile mekrûhdur.

Bu vakitlerde nafile namaza başlamış olsa mekrûh olmakla birlikte edası caizdir. Ancak kerahetten kurtulmak için namazı kesip kerahetin olmadığı vakitte kaza etmelidir.

Bu vakitlerde Kur’ân-ı Kerîm okunabilir, zikir yapılabilir.