+ Cevap Ver
2 sonuçtan 1 ile 2 arası
Like Tree1Beğeniler
 • 1 Post By sabır

Teheccüt faziletini Cenab-ı Hak ayetlerde bildirmiştir

 İslami Konular ve kaynakları Katagorisinde ve  Namaz ve Abdest Forumunda Bulunan  Teheccüt faziletini Cenab-ı Hak ayetlerde bildirmiştir Konusunu Görüntülemektesiniz.=>Teheccüt faziletini Cenab-ı Hak ayetlerde bildirmiştir Peygamber Efendimiz (asm) buyuruyor ki: "Farzlardan sonra en faziletli namaz gece kalkarak kılınan namazdır.” (İmâm-ı Gazâli) Teheccüt namazının faziletini Cenab-ı Hak ayetlerde bildirmiştir Peygamber Efendimiz (asm) için gece namazı farz kılınmıştır: “(Habîbim, yâ Muhammed!) Hem gecenin bir kısmında (uyanıp) da sana mahsus bir fazla ...

 1. #1
  Moderator sabır - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2011
  Mesajlar
  1.195
  Tecrübe Puanı
  10

  Post Teheccüt faziletini Cenab-ı Hak ayetlerde bildirmiştir

  Teheccüt faziletini Cenab-ı Hak ayetlerde bildirmiştir


  Peygamber Efendimiz (asm) buyuruyor ki:

  "Farzlardan sonra en faziletli namaz gece kalkarak kılınan namazdır.” (İmâm-ı Gazâli)

  Teheccüt namazının faziletini Cenab-ı Hak ayetlerde bildirmiştir

  Peygamber Efendimiz (asm) için gece namazı farz kılınmıştır:

  “(Habîbim, yâ Muhammed!) Hem gecenin bir kısmında (uyanıp) da sana mahsus bir fazla (farz namaz) olmak üzere, onunla (Kur’ân’la) teheccüt (namazı) ...kıl! Tâ ki Rabbin, seni Makam-ı Mahmûd’a (övülen bir makama) ulaştırsın.” (İsrâ, 79)

  “Ey müzzemmil olan (elbisesine örtünüp bürünen peygamber)!Bir kısmı hâriç, geceleyin (namaz için) kalk!(Gecenin) yarısı kadar (namaz kıl) veya bundan (yarısından) biraz eksilt yâhut onu artır (serbestsin), Kur’ân’ı da tâne tâne oku! Çünki biz, senin üzerine (kıymeti pek) ağır bir söz (Kur’ân) bırakacağız (vahyedeceğiz) Şübhesiz ki gece kalkışı, (Kur’ân’ı anlamada kalbe) alabildiğine uygun ve kırâate daha elverişlidir. Çünki senin için gündüz vaktinde, uzun bir meşgûliyet vardır.” (Müzzemmil, 1-7)

  Geceleyin kılınan iki rekâtlık namaz her şeyden hayırlıdır

  Peygamber Efendimiz (asm) buyuruyor ki:

  "Geceleyin kılınan iki rekâttık namaz insanoğlu için dünyadan ve dünyada bulunan her şeyden daha yararlıdır. Ümmetime zor gelmese iki rek'at gece namazını üzerlerine farz kılardım." (İmâm-ı Gazâlî)

  Peygamber Efendimiz (asm) tüm günahları affolmasına rağmen gece namazını bırakmamıştır

  Mugire Ibni Sube (ra) buyurur ki;

  “Peygamberimiz bir gece ayakları şişinceye kadar namaz kıldı. Kendisine:

  “Allah (cc)senin geçmişgelecek bütün «zelle» lerini affetmedi mi?" diye sorulunca:

  “Ben şükreden bir kul olmayayım mı?” diye cevap buyurdu.” (İmâm-ı Gazâlî)

  “Allah’ın (cc) rahmetiyle beraber olmak için kalk, namaz kıl”

  "Yâ Ebû Hureyre! Eğer hayatta iken, ölünce, mezarda ve yeniden dirilince Allah'ın (cc) rahmetinin seninle birlikte olmasını istiyorsan, geceleyin Allâh(cc)rızası için kalk, namaz kıl.

  Ya Ebû Hureyre! Evinin köşelerinde namaz kılarsan evinin aydınlığı gökte takım yıldızları gibi ve dünya halkı için de yıldız gibi olur.” (İmâm-ı Gazâlî)
  Peygamber Efendimiz (asm)geceleyin namaz kılanlar için rahmet dilemiştir

  Peygamberimiz (asm) buyuruyor:

  “Allah'ın (cc) rahmeti o erkeğin üzerine olsun ki, geceleyin namaz kılmaya kalkar ve sonra karısını kaldırır, o da namaz kılar, kadın kalkmak istemezse yüzüne su serper.” (İmâm-ı Gazâlî)

  Peygamber'imiz (asm) buyuruyor:

  “Eğer kişi geceleyin uyanıp karısını da uyandırarak birlikte iki rekât namaz kılarlarsa, Allah (cc) her ikisini de Allah'ı (cc) çok çok zikredenlerden yazar.” (İmâm-ı Gazâlî)

  Gece ibadet etmenin değeri Allah (cc) katında çok yüksektir

  Cebrail (as) Peygamberimize (asm):

  “İbni Ömer iyi adam! Bir de gece namaz kılsa” dedi.

  Peygamberimiz (asm)de bu durumu İbni Ömer'e bildirdi. İbni Ömer deo günden sonra devamlı olarak geceleyin namaz kılmaya başladı.
  Nâfi der ki: “İbni Ömer geceleyin namaz kılar ve Yâ Nâfi, sabaha vardık mı?" diye sorardı, kendisine:

  "Hayır" demem üzerine yine namaza durur ve yine:

  "Nâfi sabaha vardık mı?" diye sorardı. Kendisine:

  "Evet" diye cevap verince tanyeri ağarıncaya kadar oturur, Allah'a (cc) istiğfar ederdi.

  Hz. Ali (ra) buyurur ki: "Bir gece Hz. Yahya (as) arpa ekmeği yiyerek karnını doyurur ve uykuya dalarak zikrini ihmal eder, böylece sabah olur."
  Bunun üzerine Allah (cc) ona şöyle vahyeder:

  "Yâ Yahya! Benim yurdumdan daha hayırlı bir yurt mu ve bana yakın olmaktan sana daha faydalı bir çevre mi buldun? Ya Yahya! İzzet ve celâlim hakkı için eğer bir kereliğine cennet ile yüz yüze gelsen, kapılacağın iştiyak yüzünden yüreğinin yağı erir ve nefsin mahvolurdu. Eğer cehennemle bir defalığına karşılaşsan, yüreğinin yağı erir, gözyaşın yerine irin akar ve aba yerine deri giyerdin." (İmâm-ı Gazâlî)

  Teheccüt namazı kabir gecesinde ve berzah karanlığında ışık olur

  “Gece vakti ise, hem kışı, hem kabri, hem âlem-i berzahı (kabir âlemini) ifhâm ile (bildirmekle), ruh-i beşer (insan ruhu) Rahmet-i Rahmân’a (Allah’ın (cc)rahmetine) ne derece muhtaç olduğunu insana hatırlatır.

  Ve gecede teheccüt (gece namazı) ise, kabir gecesinde ve berzah karanlığında ne kadar lüzumlu bir ışık olduğunu bildirir, îkaz eder ve bütün bu inkılâbât (değişimler) içinde Cenâb-ı Mün‘im-i Hakikî’nin (hakikî ni‘met verici olan Allah’ın (cc) ) nihâyetsiz ni‘metlerini ihtâr ile (hatırlatmakla) ne derece hamd-ü senâya (övülmeye) müstehak olduğunu ilân eder.” (Sözler)

  Teheccüt namazı kabirde “arkadaş”tır

  Peygamberimiz (asm) Ebû Zerr'e (ra):

  “Bir yolculuğa çıkmak istersen onun için hazırlık yapar mısın?” diye sorar. Ebû Zerr:

  “Tabii. Yâ Resulallah” diye cevap verir. Peygamberimiz (asm):

  “Peki kıyamet günü yolculuğu nasıl olacak? Beni dinle: "O gün sana yarayacak olanı sana söyleyeyim mi?” diye buyurur. Ebu Zerr (ra):

  “Tabii, Yâ Resulallah! Anam ve babam yoluna feda olsun.” der. Bunun üzerine Peygamberimiz (asm)şöyle buyurur:

  “Yeniden dirilme günü için çok sıcak bir gün oruç tut. Kabir yalnızlığı için gece karanlığında iki rekât namaz kil. Kıyametin büyük olayları için bir kere Hacc et ve muhtaca bir sadaka ver ya haklı yere bir söz söyle, yâhud kötü bir söz söylemekten dilini alıkoy.” (İmâm-ı Gazâlî)

  Teheccütnamazı Allah’a (cc) yakınlaştırır, kötülüklere kefaret olur

  Hz. Bilâl (ra) anlatıyor; Resûlullah (asm) buyurdular ki:

  "Size geceleyin kalkmayı tavsiye ederim. Çünkü o, sizden önce yaşayan salihlerin âdetidir; Rabbinize yakınlık (vesilesi)dir; günahlardan koruyucudur; kötülüklere kefarettir, bedenden hastalığı kovucudur." (Tirmizî)

  Teheccüt namazı kötülüklerden alıkoyar

  Peygamberimize (asm):

  “Falan adam geceleyin namaz kılıyor, gündüz olunca da hırsızlık yapıyor.” dediler. Peygamberimiz (asm)de:

  “İşlediği amel onu yaptığı kötülüklerden yakında alıkoyacaktır.” diye cevap verdi. (İmâm-ı Gazâlî)

  Teheccüt namazına kalkan insan, gönlü rahat olarak sabahlar

  Ebû Hureyre'den (ra); Resulullah’'ın (asm) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

  "Sizden biriniz uyuduğu vakit şeytan, onun ense köküne üç düğüm vurur; her düğümün bulunduğu yere; "Haydi uyu, gecen uzun ola!" (diyerek) vurur. Eğer o kimse uykudan uyandığı vakit Allah'ı (cc)zikrederse bir düğüm çözülür. Abdest alırsa bir düğüm daha çözülür. Namaz kılacak olursa bir düğüm daha çözülür ve gönlü rahat olarak sabahlar. Yoksa pis ve tenbel olarak sabahlar." (Ebu Dâvud)

  Gece namaz kılarken uyku galebe çalsa sevabı yazılır ve uykusu sadaka hükmüne geçer

  Peygamberin (asm) eşi Âişe (ra) haber verdi ki: Resulullah (asm) şöyle buyurmuştur:

  "Geceleyin bir namazı olup da kendisine uyku galebe çalan hiç bir kimse yoktur ki, o kimseye o namazın ecri yazılmasın ve uykusu da kendisine sadaka olmasın." (Ebu Dâvud)

  Teheccüt (gece) namazına kalkmanın faydaları:

  • Allah'a yaklaştırır. O'nun rahmetini celbe vesîle olur.

  • Günahlardan uzaklaştırır yani günah işletmez. Cenâb-ı Hakk "Namazın kötü ve çirkin işlerden koruyacağı" (Ankebut, 45); "İyi amellerin kötü amelleri gidereceği" (Hud, 114) vâd etmektedir.

  • Günahlara kefaret ve örtü olur.

  • Bedenden hastalıkları çıkarır, sıhhate vesile olur. (Kütüb-i Sitte)
  Sendeki üç şeyi görebilene güven.

  Gülüşünün ardındaki kederi, öfkenin ardındaki sevgiyi ve sessizliğinin ardındaki nedeni...

  Hz.Ali (R.A.)

 2. #2
  Üst Düzey Yönetici MuHaMMeD - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2010
  Mesajlar
  3.556
  Tecrübe Puanı
  13

  Standart Cevap: Teheccüt faziletini Cenab-ı Hak ayetlerde bildirmiştir

  Allah razı olsun

+ Cevap Ver

Benzer Konular

 1. Şahsiyetli Mümin/Mümine Olmanın Anahtarı Ayetlerde..!
  By sabır in forum Kuranı Kerim Meal
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01-30-2014, 02:20 AM
 2. Cenab isminin anlamı - Cenab kelimesi anlamı nedir
  By Karani in forum Allaha iman etmek
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10-26-2010, 12:24 PM
 3. Ayetlerde Tesettür Tarifi
  By YemiN in forum Tesettür Baş Örtüsü
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 02-21-2010, 02:27 AM
 4. kuranda(ayetlerde) ve hadislerde zikir
  By Ottomanya in forum Doğru İslam Bilgileri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 02-04-2010, 05:06 AM
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08-24-2009, 12:50 AM

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
^

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379