Kuşluk Namazı ve Korunma:

Her gün sizin her bir mafsalınız için bir sadaka terettüp etmektedir Her tesbih bir sadakadır Her tahmîd bir sadakadır her bir tehlîl bir sadakadır Emr-i bi'l-ma'ruf bir sadakadır Nehy-i ani'l-münker de bir sadakadır Bütün bunlara kişinin kuşlukta kılacağı iki rek'at namaz kâfi gelir"
Hadis-i Şerif / Müslim Müsâfirîn 84 (720); Ebu Dâvud Salât 301 (1286)

... -"İnsanda üçyüzaltmış mafsal vardır Her bir maf sal için bir sadakada bulunması gerekir Mescidde toprağa gömeceği bir balgam yoldan bertaraf edeceği bir engel Bunları bulamazsa kuşluk vakti kılacağı iki rek'at namaz!"
Hadis-i Şerif / Ebu Dâvud Edeb 172; (5242)

-Allah Teâlâ Hazretleri buyurdu ki: "Ey Ademoğlu! Günün evvelinde benim için dört rek'at namaz kıl ben de sana günün sonunu garantileyeyim '' Hadis-i Şerif / Tirmizî Salât 346 (475)

-"Kim kuşluğun bir çift (namaz)ına devam ederse deniz köpüğü kadar çok da olsa ALLAH CCgünahlarını affeder"

Hadis-i Şerif / Tirmizî Salât 346 (476)