BÜTÜN KİTAPLAR VE ELÇİLER BUĞÜNÜ İŞARET ETTİLER.

Son iki yüzyılda Dünya da yaşanan büyük acılar ve feryatlar kurtarıcıyı müjdeledi.
Ezilmişleri, mazlumları, inananları müjdele. Vaadedilen geldi.
O göz aydınlığıdır. Sevincimizdir. Umudumuzdur. Rabbin seçtiğidir.
Bütün dinlerde Elçiler tarafından deccal in fitnesine uymamaları için uyarıldılar.
Biz Onlara Bütün kutsal kitaplarda İsa nın gelişini haber verdik. müjdeledik.
‘Deccal, yecüc mecüc, İsa falan yokmuş’ Dediler .’Onlar saptılar.
Ne zaman geleceğine Rab karar verir.Siz mi karar vereceksiniz.
‘Şu adam beklenen kurtarıcıdır. İsa dır.’ diyorum.‘Hadi oradan O İSA olamaz’ diyorlar.
Yüzyıllardır beklediler.Şimdi neden karşı çıkıyorlar.
Ehli kitap din bilginleri de tam zamanı İSA şimdi gelmeliydi diyorlar.
Etraflarına bakıyorlar.Ülke liderlerini ,Din bilginlerini inceliyorlar.
Sonra Şu adamı görüyorlar.Bütün tarifler Ona uyuyor.Bu olamaz deyip yüz çeviriyorlar.
Beklenen İsa nın hangi ülkeden hangi dinden ve hangi nesilden geleceğini Rab bilir.
Kendi Medyalarında İsa 40 yıl içinde çıkabilir.20 yıla kadar gelebilir diyorlar.
Bu söyledikleri onların safsatalarıdır. Bütün elçilere aynısını yaptılar.
Kendilerini dinin temsilcisi sanırlar. Hayatları hep zandan ibaretti.
Her peygamber gelişinde durumları aynıydı. Peygamberleri reddettiler
Kimini öldürdüler. Kimini kötülediler. Nesillerini de mahvettiler.
Onlar gerçeği göremezler. Çünkü Rabbe değil Dünyaya ve arzularına kulluk ettiler.
Tevrat ı doğru okumuyorlar. Halbuki kitaplarında her şey açıktır. İncil de de öyle.
Hezekiel-38(14-17)de “Bu yüzden, ey insanoğlu, peygamberlik et ve Gog'a de ki, ‘Egemen RAB şöyle diyor: O gün halkım İsrail güvenlik içinde yaşarken bunu farketmeyecek misin? Sen ve seninle birlikte birçok ulustan oluşan tümü ata binmiş büyük bir kalabalık, güçlü bir ordu uzak kuzeyden geleceksiniz. Ülkeyi kaplayan bir bulut gibi halkım İsrail'in üzerine yürüyeceksiniz. Son günlerde, ey Gog, seni ülkeme saldırtacağım. Öyle ki, ulusların gözü önünde kutsallığımı senin aracılığınla gösterdiğim zaman beni tanıyabilsinler..
Gog ve Magog. Türklerdir dediler. Onlar şaşkındır. Yalancıdır. Bakın asıl gog onlar.
Uzak kuzeyden (ABD) ulusları toplayarak gelip ırak halkına saldırdılar.
Şeytan’ın havarisi iken, kendilerinin Yahudi olduklarını söyleyenlerin küfrünü bilirim
İsrail devleti de İsrail halkını temsil etmez. Edemezde. Onlar israel halkı değildir.
1948 yılında parayla kurdular. Bozgunculuk çıkaran bir topluluktur.
Son Elçi Muhammedin torunları Irak tadır. (Kufe de Irak dadır)
Gittiler İsrail halkına peygamberin torunlarına ,tüm ulusları toplayarak saldırdılar.
Rabbi bilen birtakım insanların memleketi Afganistana da hazineleri için saldırdılar.
Halbuki sadece liderlerini ve yönetimlerini değiştirebilirlerdi. Amaçları farklıydı.
Beklenen kurtarıcı ,Adalet dağıtıcı ,Rabbin tuttuğu adam, İSA çıkmıştır.

YECÜC MECÜC –GOG MAGOG—BOZGUNCU İKİ KAVİM

Yecüc ve Mecüc has bozgunculuk düşüncesiyle dalga dalga yayıldılar.
Önüne çıkan her suyu içti. her nimeti yedi. Buna da coğrafi keşifler dediler.
Amerika kıtasında koloniler kurdular. Bereketli topraklara yerleştiler.
Kıtanın eski halklarını katlettiler. Afrika dan insan kaçırıp köle yaptılar.
İnsan ve silah ticareti yaptılar. Yeryüzünün hazinelerini ele geçirdiler.
Her türlü nimeti ,zevki ,rahatlığı isteyen ve ilahını dünya yapan zihniyetti.
Arzuları ve istekleri onların dinidir. Buna uyanlar yecüc ve mecüc ü oluşturdu.
Pek çok ülkeyi karıştırdılar. Bazılarını böldüler.Bozgunculuk ektiler.
Bir guruba karşı diğer gurubu kışkırttılar. Haksız yere insan öldürürler.
Onların ardına çok düşenler oldu. Denizdeki kumlar kadar çoklar.
Kendilerine dünya yönetiminde yeryüzünün hazineleri için yalancı bir deccal edindiler.
Kendi kazançları ve Yeryüzünün hazineler için insan öldürmekten çekinmediler.
Yeryüzünde sürekli kan dökülmekte. Yeryüzü böyle bozgunculuğu hiç görmedi.
Bütün ülkeler ,uluslar halklar kargaşada. Dünya ne kötü durumdadır.
Hükümetleri ve yönetimleri eline aldı. İstemek ve hırs onları acımasızlaştırdı.
Dünyanın üretimini ve hazinelerini tutanlar Yecüc ve Mecüc ün meclisidir.
Adalet,huzur,güvenlik,bolluk ve barış tüm insanların özlemidir.


DECCAL—SAHTE PEYGAMBER

Önce Dünyanın Jandarmasıyım dedi. Peygamberliğini ilan etti.Sonra tek güç oldu.
Deccal yalancıdır. Aldatıcıdır. Hilekardır.İyi ile kötüyü karıştırıp gerçek yüzünü gizler.
11 Eylül saldırısıyla sahte peygamber (deccal)ortaya çıktı. Deccal George BUSH dur.
Büyük yalancı (deccal), Kendi uçaklarıyla kendi ülkesine saldırdı.
Bir yalanla Afganistana girdi.Irak ta kimyasal silah var dedi. Bozgunculuk çıkardı.
Dünya da adaleti sağlıyormuş gibi görünüyordu. Barışı ,huzuru isteyen gibiydi.
Yalanlarıyla kralları kandırdı.Kuzu postunda kurtdu. Dindarı, mümini, bile kandırdı.
Tanrının sevgili bir kuluymuş gibi ilan ettiler.Yalancı peygamber GEORGE BUSH dur.
Şeytan zamanının daraldığını farkedince azgınlaştı, deccal e hizmete koştu.
. Şeytan dedi ki ‘Herkes onun sayesinde ekmek yiyor, su içiyor. Bollukla yaşatıyor.’
Uyarsan cennetine kor, Uymazsan cehennemine atar.Dünya ekonomisi onun elindedir.
Seytan ‘o olmazsa kargaşa çıkar’ dedi. Deccale ‘Rab’ dedi. Liderler O na uydular.
Tevrat söylediklerimi doğrular.Açıp okusunlar. Onlara önceden haber verdik.
İncil vahiy Yuhannanın görümleri, söylediklerimi doğrular.Açıp okusunlar.
Son elçi Muhammet in sözleri , söylediklerimi doğrular. Hadisleri okusunlar.
Sonuncu deccal OBAMA önündekinin izinden gitti. Rab ‘Artık tamam.’ dedi.
Müslüman dünyasına hoşgörülü olmasında bir oyun var.Yalancılara aldanmayın.’ Dedi.
Rab onların ne yaptıklarını ne gibi bir amaçları olduklarını çok iyi bilir.
Rab uyaracak Yecüc Mecüce ve Deccale uymalarından dolayı onların vay haline
Pakistan da İnsansız uçaklarla, evlerinde huzurla oturanları vurdular.
Rab öfkelendi. İzin verdikleri ve engel olmadıkları için Rab Pakistanı sellerle vurdu.

İSA YA DELİLLER


Rab nasıl yargılayacak görecekler.Kralı adil kurtarıcı, Alçakgönüllüdür.
Kralınız uluslara barışı duyuracak.
Onun egemenliği bir denizden bir denize,Fırat'tan yeryüzünün uçlarına dek uzanacak.
Rab Gelecek .O zaman RAB halkının üzerinde görünecek, Oku şimşek gibi çakacak.
Egemen RAB boru çalacak Ve güney fırtınalarıyla ilerleyecek.
Onları Her Şeye Egemen RAB koruyacak. Düşmanlarını yok edecek.
Doğudan adaleti harekete geçiren,
Hizmete koşan kim?
Ulusları önüne katıyor, krallara baş eğdiriyor.
Kılıcıyla toz ediyor onları,
Yayıyla savrulan samana çeviriyor.
Kovalıyor onları,
Ayak basmadığı bir yoldan esenlikle geçiyor.
Bunları yapıp gerçekleştiren,
Kuşakları başlangıçtan beri çağıran kim?
Ben RAB, ilkim; sonuncularla da yine Ben olacağım.72.mezmur
Adalet sağlayıcı adam .
Senin halkını ve mazlum kullarımı ,doğrulukla ve Adilce yargılayacaksın.
Bütün ülke liderleri , krallar ona uyacaklar.Çünki yoksulu ve düşkünü o kurtarıyor.
Onları baskıdan ve zorbalıktan kurtaracak.
Onun gözünde sizin kanınız değerlidir.
Sürekli dua alıyor. Sürekli övüyoruz onu,
Ülkemize bereket getirdi. Bütün ülke liderleri ne mutlu Ona diyecekler.
İşay'ın kütüğünden yeni bir filiz çıkacak,
Kökünden bir fidan meyve verecek.
RAB'bin Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu,
Öğüt ve güç ruhu, bilgi ve RAB korkusu ruhu
Onun üzerinde olacak.
RAB korkusu hoşuna gidecek.
Gözüyle gördüğüne göre yargılamayacak,
Kulağıyla işittiğine göre karar vermeyecek.
Yoksulları adaletle yargılayacak,
Yeryüzünde ezilenler için dürüstçe karar verecek.
Dünyayı ağzının değneğiyle cezalandıracak,
Kötüleri soluğuyla öldürecek.
Davranışının temeli adalet ve sadakat olacak.
Onun döneminde kurtla kuzu bir arada yaşayacak,

BÜTÜN İŞARETLER TAM BU ZAMANI GÖSTERİYOR.

Doğudan ışık veren bir kuyruklu yıldız (Halley 1986) göründü.
Güneş ve Ay tutulmaları gerçekleşti. Marduk bile geldi.
Üç büyük deprem. Batıda Gölcük , Arap yarımadasında Bem şehri, Doğuda Tsunami.
Dabbetülarzı 100 yıldır görüyorlar. Ona ufo dediler.
Bu ümmetin ömrü bin (1000) seneyi geçecek bin beşyüz (1500) seneyi aşmayacak.
Hicretten 1400 sene sonraki akidlerden iki veya üç akid say.Bir akit on yıldır.
1990-2010 yılları arası gök olayları ve yaşananlar bütün kitapları doğruladı.
Zaman kısaldı. Çabuk akıyor. Güneş sistemi Galaksi merkezine yakınlaştı.
İnkaların ve Sümerlerin tabletleri, bazı yazıtlar, eski destanlar bu zamanı işaret etti.
Mayaların takvimi, 5125 yıllık son döngüsü bu zamana işaret etti.
Tevratta ki tanımlar ve hesaplar bu zamanı işaret etti.
Gök olaylarına bakın. İnsanoğlu ve yeryüzü çok önemli bir süreçte.
Rabbi anlayıp farkedene kadar. 21.Aralık.2012 ye kadar belalar peşisıra gelecek.
Tanrının tasarısı saat gibi işlemekte. Geri dönüşü olmayan yoldalar.
Zamanların en güzelindeler. Dönüm noktasındalar. Çağ değişiyor.
Zor bir süreçteler. Korkmayın. Yılmayın. Ümidinizi kesmeyin. Rab sizinledir.
BUNDAN SONRA

İsa yı izleyecekler.Onda delilik var diyecekler.Vazgeç deyip teklifler sunacaklar.
Kendi medyalarında ve dünya medyasında İsa yı sürekli kötüleyecekler.
Bir gün onlar konuşacak bir gün İsa konuşacak. Herkes medyadan izleyecek.
Kötülendikçe büyüyecek, taraftarları artacak. Doğruluğu anlaşılacak. Kuvvetlendirilecek.
Aynı Musa nın dönemindeki gibi belalarla Karşılaşacaklar,Vaadedilen gerçekleşecek.
Seller, fırtınalar, hortumlar ,yıldırımlar,kasırgalar, depremler,salgın hastalıklar.
Çekirgeler, sinekler, haşereler, yerel kıtlıklar , bazı suların kan renginde olması.
Olağan dışı şeyler olacak, Şaşıracaklar, sıkıntı çekecekler , farkediş başladı.
Şehirlerinde rahat oturamayacaklar, Rab Onların kazançlarına darbe vuracak.
Yecüc ve Mecüc ısrarcıdırlar. Bozğuncudurlar. Rabbe inanmazlar.
Onlar ellerindeki nimetlerin gideceğinden korkarlar. Onlar haddi aşanlardır.
Rab uyaracak, Yecüc Mecüce ve Deccale uymalarından dolayı onların vay haline
İnsanoğlu bu belaların oluşum nedenlerine mi bakacak. Rabbe inanmıyorlar mı.
‘Küresel ısınma olduğu için bunlar oluyor’ mu diyecekler.
‘Aşırı sıcaklardan oldu’ mu diyecekler. Oluşumu bırakın artık. Niye oldu deyin.
Rab bunu bize neden yaptı deyin. O zaman olayların amacını anlayacaklar.
Allah ne zaman İnsanoğluna belalar verir , bilir misiniz
İnkarcılar niyetlerini iyice bozduklarında, İman edenleri Öldürmek istediklerinde.
Nitekim Musa ve kavmini de Öldürmek istediklerinde onları suda boğduk.
Daha önce de hep böyle olmuştu. Ne zaman elçiyi ve ona inananları öldürmek istediler,
Şiddetli bir belayla onları ansızın yakalayıverdik. Her işi biz yaparız.
Şimdi de Şu Rabbin kralını ve onu tutan halkını katletmek ve saldırmak mı isterler.
Sırf kibirlerinden ve bozgunculuğa ısrarlarından dolayı onların vay haline.Vay ki ne vay.
Rabbin kralı Ağzından çıkan duayla hepsini kılıçtan geçirecek. Rab Onunladır.
İSA Allah a der ki: ‘Yeter artık. Yeryüzü zulümle doldu. İnsanlar nedensiz öldürülüyor Rabbim. Evlerinde huzurla otururken öldürülüyorlar. Yalvarırım Yardım et. Onlara Yecüc le Mecüc e gücüm yetmiyor. Sayıca çoklar. Silahça üstünler. Yalakaları ve destekçileri çok fazla. Rabbim onları katlet. Ortadan kaldır. Her dünyayı isteyen, bozgunculuk çıkaranları, zalimleri temizle.
Sonra Enselerini kaşıyacaklar ,sonra şiddetlice kaşıyacaklar, yaralar çıkacak.
Bir de ne olsun yere düşmüşler. Ölmüşler. İnsanların üç de biri ölür.
Bazı Ülkelerde az ölümler olurken bazı ülke ve beldelerde çok az ayakta kalan olur.
Yeryüzü ,atmosfer kokmaya başlar. Hayvanlar beslenirler.
Kokudan şikayet ederler. İSA Allah a dua eder. Rab yeryüzünü temizler.
Dünyayı mavice değil beyaz bir küre sanırsın.İyi bir yağmurla yer gök temizlenir.
Sonuç her zaman Rabbin zaferiyle sonuçlanır. Yerin ve göğün hükmü ondadır.
İnanmıyorlar mı. Eylenedursunlar. Israrlarından ve kibirlerinden dolayı öldüler.
Büyük Rabbe karşı çıktılar. İnkarcılar. Kimse onların ardından ağlamayacak.
Kimse onlara üzülmeyecek. Aşağılanmış olarak ölecekler.
Şahit olacaksınız. Ben de sizinle beraber şahit olanlardan olacağım.
Artık dünya da yeni bir düzen başlayacak Herkes Rabbin büyüklüğünü görecek.
Korkmayın. Onlar Rab den korksun. Rabbin vaadi haktır. O vaadinden dönmez.
Büyük ve uzun bir krallık verilecek, kıyamete kadar sürecek.
Göklerin egemenliğine ve Göksel gerçeklerin varlığına inanacaklar.
İSA yeni düzeni ,Huzuru, Birlikteliği , Kardeşliği inşaa edecek.
Yeryüzüne en az bin yıl huzur ve inanç birliği verildi. Fazlası Rabbin katındadır.
Artık Şeytanlar bağlanacaktır. Rabbi tanımayan kalmayacak.
İSA nın deccal i öldürmesi kılıçla ve silahla değil, kelimelerle olur.
İSA cahil bir insanı bir sözüyle yeşertip filizlendirir, o neredeyse alim olur.
Bütün Dünya İSA nın yaptıklarını, İsa nın söylediklerini konuşur olacak.
Tevrat da bildirilen Mehdi nin geleceği son 7 yıllık dönem 2003-2010 arasıdır.
O İsa Allah ın yeryüzündeki dudaklarıdır. Kelimeleriyle batılı yıkar.
Ehli kitap ve bütün dinler tek çatı altında toplanacak.Tarih böylesini görmedi.
İstanbul un fethine yönelik hadis, Çanakkalenin geçilememesi İSA içindir.
İstanbulun ikinci kez fethedildiği ,Mehdi nin konstantiniyyeden çıkacağı gerçekleşmiştir.
İncil de ki beklenen İsa Tevrat daki Mesih ve İslam daki beklenen Mehdi aynı kişidir.
İSA dan başka Mehdi yoktur. Muhammed in hadislerindeki Mehdi İle İsa aynı kişidir.
Kuran da sadece İsa dan bahsedilir. Hadisleri karıştırdılar. Beklenen mehdi isa dır.
Evet İsa Müslüman olarak gelmiştir. İsa veya Mehdi Aynı vasıflıdır. Son Mehdi İsadır.
İSA nın gökyüzünden geleceğini beklemek cahilcedir.
Göklerden Rabbimizin katından, Onun tarafından, onun Emriyle anlamı doğrudur.
Zulkarneyn ve Süleyman dan daha akıllıdır.Krallığı daha görkemli olacak.
Tek kişinin burnu kanamadan ,savaş olmadan gerçekleşecek.İsa nın kuvvetini artıracağız
Rab onun muhabbetini insanların sinelerine yerleştirir. Yer gök onu sever.
Yeryüzü 21 Aralık 2012 de Altın çağa giriş yapacak. İlk Işığı görecekler.
Kardeşlik, birlik ve beraberlik çağı. Adalet ve huzur çağı. Bolluk çağı.
Korkmayınız bu kıyamet değil. Dünya zamanıyla çok vardır. Gerçekte ise an kalmıştır.
Kıyamet olağandışıdır. Genişleyen evren yırtılacak. Evrende hortumlar çıkacaktır.


O’NUN İSA OLDUĞUNA İŞARETLER

Teni beyaz idi. Fakat beyazı esmere çalıyordu, Uzunca, uzuna yakın.
Hz. Mehdi'nin boyu, posu sanki Beni İsrail ricalindedir.
O heybetli bir adamdır, üzerinde iki aba var.(pantolon ve çeket)
Ölmekten korkmaz.Kınayıcıların kınamalarından korkmaz. (Peyg. Özelliğidir.)
O nunla görüşen herkes memnun kaldığını söylemektedir. (Peygamber özelliğidir.)
Komşu ve uzak ülkeleri düşmanlıktan uzaklaştırıp, onlarla antlaşmalar yapar.
Dış siyaseti mükemmeldir. ( Dostluk , Barış ve Güven peygamberlere has özelliktir.)
Orta doğuda ve Dünyada Barışa hizmet eder.(Peygamberlere has özelliktir..)
Ülkesinde Adaletin iyi işlemesini sağlaması, O nun adaleti sağladığını gösterir.
Her kesimden insanla sohbet eder. Dostluk ve merhamet gösterir. Böbürlenmez.
Çok sinirlendiği zaman Öfkesine hakim olur. Rengi kızarır, oradan uzaklaşır.
Dostluğu , Kardeşliği , Birlikteliği ve Huzuru önerir..(Peygamberlerin görevidir.)
Onca yaygara çıkarırlar. Rab onların hilelerini boşa çıkarıyor.. Rab onunladır.
Güzel ve etkili konuşuyor. Hitabeti iyidir.İyi niyetli ve yapıcıdır. (Peyg. Özelliğidir.)
Her cahil, yalancı ve kafiri etkili bir şekilde susturuyor.(Nefesini hisseden her kafir ölür.)
Düşmanlıkla geleni hep yumuşatmıştır ve iyi savuşturmuştur.(Peygamber özelliğidir.)
Zorda kalmışlara yardım etmeyi önerir. Yoksulu düşkünü kucaklıyor. (Peyg. Özelliğidir.)
Öğüt veriyor. Kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıyor. (Peyg. Özelliğidir.)
Yoksula, çaresize, düşküne, yetime merhametle yaklaşıyor. (peyg. Özelliğidir.)
Nerede doğal afet olsa Oradaki çaresizlere üzülüyor. Yardıma koşuyor.
Gördüğüyle ve duyduğuyla karar vermiyor. (Peygamber özelliğidir.)
Bir konu hakkında iyice bilgi alarak, bilgi sahiplerine danışıyor. (Peyg. Özelliğidir.)
Her kesimden insanın memnuniyeti için çalışıyor. Şikayetlerini önemsiyor.
Çok çalışıyor, Çok mücadele ediyor. Kendinden ve bedeninden çok şey feda ediyor.
Az uyuyor. Çok yoruluyor .Ne için.? Dünya ,Barışı görene dek vazgeçmeyecek.
Diğer Ülke liderleri kendisine sevgi beslemeye başlar. Onlarla dostluklar kurdu.
O nun çocuklara sevgisi daha bir farklıdır. Her durumda beden dili ,onu anlattı.
Basiretle ferasetle bakan onu görür. Onun her hareketi Rab tarafındandır.

ŞU ADAM –İSA-MEHDİ-MESİH KİMDİR.

Ne bekliyordunuz. Olağan üstü insan mı. Her şeyiyle mükemmel mi.
Dualarıyla mucizeler yapan mı? Ne saçma şeyler bekliyorlar.
Halbuki O da bir insandır. İSA Rabbin iradesidir. Ezelde taktir etti.
Her Peygamber gibi O da basit ve küçük hatalar yapabilir. Aldanmayın.
Herşeyi kendisi yapmıyor. Sadece Kendisini Allah a teslim etti.
Rab yapıyor. O konuşturuyor. Rab onunladır. Karşılarında Allah ı bulurlar.
Engeller de koysalar , Tehdit de etseler , üzerine de gitseler O vazgeçmez.
Rab onu değişik safhalardan geçirerek kralı yaptı. Hala Olgunlaştırılıyor.
O nun İSA olduğuna inanacaklar. O beklenen kurtarıcıdır. Şahit olacaklar.
Adem oğlu ,Nuh oğlu, İbrahim oğlu, Adnan oğlu, Kusayy oğlu,Abdümenaf oğlu, Hasim oğlu, Abdülmuttalip oğlu, Abdullah oğlu,Muhammet torunu,Hasan torunu,……..,Bağatlı Teyyup oğlu , Bağatlı Ahmet oğlu , Recep Tayyip Erdoğan dır.
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanıdır. Hiçbir işaret şaşmadı. Her şey onu gösterdi.
Tevratta ki ,İncilde ki ve Muhammedin hadislerinde ki bütün tariflere uymakta.
Ehli kitabın bilginlerinin tariflerine bakın.Hiçbiri şaşmaz.O İsa dır.
Rab , O nun ahlakını da, Allah dan nasıl korktuğunu da iyi bilir.
O nasıl ki beyaz kefenini yanına aldıysa,Yazan münadi de hemen kendi tabutunu hazırladı.
Kim İSA ya destek olursa Ona cennet vaat edildi.
Kim de engel olursa varacağı yer cehennemdir.
Kim ona düşmanlık beslerse Alemlerin Rabbini karşısına almış demektir.
Beklenen Mehdi, İsa, Mesih(kurtarıcı) RECEP TAYYİP ERDOĞANDIR.
Şu Adam RECEP TAYYİP ERDOĞANDIR.
TC Başbakanıdır. Allah'ın halifesidir. Beklenen İsa dır. Mehdi dir. Ona uyunuz.
‘Hadi oradan, O İsa olamaz. Onun geçmişini de biliyoruz diyenler saptılar.
Bilgisizken, araştırmadan hemen O İsa olamaz diyenin halini gördün mü
Onlara cehennemin en kötü vadilerinde acı bir yiyecek vardır. Orada aşağılanırlar.
İsa olduğuna inananları cennetin başkentinde ve dev şehirlerde oturmayı müjdele
Orada dev lokantalar, ne isterse hemen servislerle karşılıksız hizmet ve saygı vardır.
Mahşerden sonra cennete girebilen sevinçle ve içtenlikle her karşılaştığına selam verir.
Rab İsa ya der ki ‘Seni ben vefat ettireceğim. Katıma yükselteceğim.’
‘Sana Nimetini tamamlayacağım. Seni ve soyunu onların üzerine geçireceğim.’
Rab Adalet tacını Kuluna giydirmiştir. O harika öğütçüdür. Adaletli hakemdir.
21 Aralık 2012 de Çağ değişiyor. Rab yapacaklarını yapacak.Yer Rab bilgisiyle dolacak.
O yeryüzünde Rabbin dudaklarıdır. Kelimeleriyle batılı yıkar.
O “Dünyaya ağzının değneğiyle vuracak” “Ve kötüyü dudaklarının soluğuyla öldürecek”
Doğruları söyleyerek yalancıları ve onlara uyanları sözleriyle öldürecek.
Tüm dünyayı Allah’a birlikte kulluk etmeleri için ıslah edecek.
Uyuyan kişiyi uyandırmadı. Sessizce geldi, Aniden çıktı. Kısa sürede Küre yi düzeltti.
Son elçi Muhammet Kan da akıtmaz. “Damla kan akıtmaz” dedi.
Tevrat ne dedi. “güçle, kuvvetle değil ancak Benim ruhumla başaracaksın”,
Tek kişinin burnu kanamadan bunlar olacak. Savaşlarla değil. Rab tanınacak.
Rab asla kötülük dilemedi. İşi de öldürmek değildir. Rabbin Ahlakı çok güzeldir.
İnsanoğluna acı ve ölüm vermeyi istemez. Onlar Zaten zalimlerdi.Azabı hak ettiler.
Onlar Şiddetle ve hırsla dünyayı istediler. Bozgunculuk ettiler. İnsanları katlettiler.
İnsanoğlu çok cahil ve nankördür. Buna rağmen Rab İnsanoğluna çok merhametlidir.
Rab ; Elçiler ,kurtarıcılar ve önderler göndermeseydi insanoğlu ne yapardı.
O nun şanı ne yücedir. İnsanları sever. Onun varlığı ne güzeldir.
Rabbimiz Egemenliğin gelsin. Egemenliğin ne güzel.
Allah (c.c.) bütün insanların kalplerini onun (Mehdi'nin) muhabbetiyle dolduracak.
O işi sıkı tutacak.İnsanlar hakka dönünceye kadar mücadelesine devam edecek.
Bundan sonra cahil, cimri ve korkak olan bir adam hemen alim, cömert ve cesur olacak.
Ne mutlu halim olanlara; çünkü onlar yeri miras alacaklar. Son a kadar sürecek.
Sıkıntılı kısa dönem başladı. Sabredin. devamında Ferah var. Huzur var.
Bunları Rab bildirdi. O Münadiye ‘işte şu İsa dır.’ dedik.Yoksa yazamazdı.
O Münadiye daha önce de ‘Kendi lisanında namaz kıl ve insanlara söyle’ dedik.
Yazan münadi. Gerçekleri ancak Rabbin izniyle görüyor. Cahillerden di.
Rabbin iradesi , Ezelde yazmış olduğu gerçekleşti. Vaadedilen geldi.
Göksel egemenliği ve Rabbin görkemini herkes görecek.
Rab büyük KRAL dır. Çok Şereflidir. Azizdir. Alimdir. Hakimdir.
Musa nın İsa nın ve Muhammet in Rabbi olan Allaha boyun eğin.
Böylece büyüklüğümü, kutsallığımı gösterecek,
Birçok ulusun gözünde Kendimi tanıtacağım.
O zaman Benim RAB olduğumu anlayacaklar.