Cenaze defnedildikten sonra telkin vermenin dindeki yeri nedir?

Cenaze defnedildikten sonra okunan telkin hakkında ihtilaf vardır. Şafii mezhebine göre sünnettir. Ravza Kitabı şöyle diyor: "Telkin ile ilgili hadis-i şerif, her nekadar zayıf ise de, bazı sahih hadislere takviye edilmiştir. Birinci asırdan günümüze kadar müslümanlar tarafından okunmuş ve okunmaktadır".

Hanefi ulemasının birçokları, telkini dile getirmemişlerdir. Tenvir al-Ebsar gibi kitaplar, okunmasın diyorlar. Bir kısmı da okunmasında beis yoktur demişlerdir. Hanbeli mezhebinin büyük ulemasından İbn Kuddam, Ahmed b. Hanbel'den telkin hakkında bir şeyin varid olduğunu görmediğim gibi, diğer müctehidlerin de bir şey söylediklerine rastlamadım diyor. Yalnız Esrem'in bu hususta bir rivayeti vardır.