Kabir(kisadir mutlaka okuyun)

> Peygamber efendimiz demiştir ki birisi
öldüğünde

> akrabaları cenaze işleriyle meşgul iken,

> son derece güzel bir kişi gelir mevtanın başının

> yanında durur.

> Kefenlendiğinde kefen ile merhumun göğsü...
arasına

> girer. Definden sonra herkes evine döner.

> Münker ve Nekir adlı iki özel melek gelir, öleni

> kişisel mahremiyet içerisinde imanı hakkında

> sorgulayabilmek

> üzere göğsünde

> *duran güzel kişiyi ayırmaya çalışır.

Güzel kişi der ki “O benim refakatim, O benim

> dostumdur, hiçbir şekilde Onu yalnız
bırakmam.

> Eğer siz sorgulama için görevlendirildiyseniz,

> görevinizi yapınız. Onun cennete girmesini kabul

> ettirinceye kadar terk edemem.

> Sonra ölmüş arkadaşına döner der ki, “Ben,
bazen

> yüksek sesle bazen de kısık sesle okuduğun
Kur’anım


> *Endişe etme, Münker ve Nekirin sorgusundan
sonra

> üzüntü duymayacaksın.

> Sorgulama bitince güzel kişi Onun için Meleul Aladan

> (semadaki meleklerden) misk kokusuyla bezenmiş bir
döşek hazırlar.Allahın Resulu (SAV) demiştir ki:

*Hesap gününde ne bir Peygamber, ne de bir
melek, Allahın indinde Kur’andan daha imtiyazlı
bir şefaatçi olamayacaktır.

*Lutfen bu hadisi herkesherkese gönderiniz,çünki
Resullah(SAV) demiştir ki:bir beyit dahi olsa
benden olan

bir bilgiyi iletiniz.

Allahın lütfu hepimizin üzerine olsun

AMİN

(Tirmizi İlim, 5; İbn Mâce, Mukaddime: 1, 18)