Şafii Mezhebine göre orucu bozan şeyler nelerdir? Nafile veya farz oruçta unutarak yiyip içmek orucu bozar mı?

Şafii Mezhebine Göre Orucu Bozan Şeyler
Orucu bozan şeyler ondur (metinde dokuzu geçiyor):

1. Kasden veya bilerek insanın vücuduna herhangi bir şeyin içeri gir*mesi,
2. Ön ve arka yollarından bir şeyin girmesi,
3. Bilerek kusmak.
4. Bilerek cinsel ilişkide bulunmak,
5. Şehvetli oynamakla meninin çıkması,
6. Hayız olmak,
7. Nifas olmak,
8. Delirmek,
9. Mürted olmak.

Buna göre unutarak yeyip içenin orucu bozulmaz. Nafile oruçla farz oruç arasında fark yoktur.