Ağız dolusu kusmak veya daha az gelen kusuntu orucu bozar mı Bir yerin kanaması, küfür etmek, macunla diş fırçlamak orucu bozar mı?

Ağız dolusu kusmak orucu bozmaz. Gelen bu kusuntu kendiliğin*den geriye dönerse, imam Ebû Yusuf'a göre bozar. İmam Muhâmmed'e göre bozmaz. Çünkü bu durumda imsak kasten terk edilmemiştir.

Kasden ağız dolusu kusmak orucu bozar. Bunda fukahanm gö*rüş birliği var. Çünkü bu durumda geriye az veya çok bir miktar gi*der. Bundan dolayı sadece orucun kazası gerekir.

Kasten kusar ve bu ağız dolusu olmaz da kendiliğinden geri dö*nerse, İmam Muhammed'e göre orucu bozar; imam Ebû Yusuf'a gö*re bozmaz. (Nehrül-Fâik - İbn Nüceym.)

Gelen kusuntu yenilen yemek veya safra ve acı su olursa, belir*tilen hükümler caridir. Sadece balgam olursa, ağız dolusu olsa bile İmam Ebû Hanife ile İmam Muhammed'e göre orucu bozmaz. İmam Ebû Yusuf'a göre, bu da ağız dolusu olursa, orucu bozar. Bu konuda Ebû Yusuf'un görüşü daha çok uygun kabul edilmiştir. (Fethü'l-Kadir - Kemal îbn Hümam.) (Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 2/227.)

Dişleri macun ile fırçalamak meselesine gelince fırça misvak gibidir. Hatta fıkha göre misvak sayılır. Hanefi mezhebinde oruçlu olan kimse kuru olsun, yaş olsun, öğleden evvel olsun, öğleden sonra olsun her zaman kullanılabilir.

Ancak bazı rivayetlere göre Ebû Yusuf oruçlu olan kimsenin yaş misvakı kullanmasının mekruh olduğunu söylüyor. Şafiî mezhebine göre öğleden evvel kullanılmasında beis yoktur. Öğleden sonra mekruhtur. Hülasa Hanefî mezhebinde müftabih olan kavle göre her zaman fırçanın kullanılması caizdir.

Oruçlu kimse için su ile ıslatılmış misvak ve fırça kullanmak, İmam Ebû Yûsuf'a göre mekruhtur. Ancak İmam-ı A'zam ile İmam-ı Muhammed'e göre ise oruçlunun su ile ıslatılmış misvak veya fırça kullanmasında hiç bir kerahet yoktur.

Oruçlu iken diş macunu sürülmüş fırça kullanmakta ise, mutlak mânada kerahet vardır. Sakınılması gerekir. Ancak macunu yutmadığı müddetce orucu bozulmaz.

Bir yerin kanaması, küfretmek orucu bozmaz. Ancak küfretmek orucun sevabını azaltır.