Kurban Bayramının Birinci Gününde Oruç Tutlmanın Hükmü

Ebu Hureyre (R): İki oruçtan ve iki ahş-verişten nehyolundu: Oruçtan çıkma ve kurban kesme günleri orucundan, mula-bese ve munabeze (el değdirme ve birbiri üzerine atma) suretiyle pazarlık ve alış-verişten, demiştir
Ziyad ibn Cubeyr şöyle dedi: Bir adam İbn Umer'e geldi de bir zatın bir gün oruç tutmayı adadığını söyledi ve zannedi­yorum ki o pazartesi gününü söyledi. Ve bu adanan pazartesi günü de bir bayram gününe tesadüf etti, dedi. Bunun üzerine İbn Umer (R): Allah adağın yerine getirilmesini emretti; Peygamber (S) de bu bayram gününde oruç tutmaktan nehyetti, dedi
Bize Haccac ibnu Minhal tahdîs edip şöyle dedi: Bize Şu'be tahdîs edip şöyle dedi: Bize Abdulmelik ibn Umeyr tahdîs edip şöyle dedi: Ben Kazaa ibn Yahya'dan işittim. Bu Kazaa şöyle dedi: Ben Ebu Saîd el-Hudrî'den işittim. O, Peygamber'in beraberinde oniki gazveye iştirak etmiş idi. Ebu Saîd: Ben Peygamber'den dört şey işit­tim, dedi ki, bu dört şey beni hayrete düşürüp sevindirmiştir: Peygamber (S) şöyle buyurdu: "Beraberinde eşi veya mahrem sahibi bulunmadıkça bir kadın iki günlük mesafeye yolculuk etmez. Rama­zan bayramının ilk günü ile kurban bayramının dört gününden iba­ret olan ramazan ve kurban bayramı günlerinde oruç tutulmaz. Sabah namazından sonra güneş doğup yükselinceye kadar; ve ikindi nama­zından sonra güneş batıncaya kadar namaz kılınmaz. Namaz kılmak için şu üç mescidden başka hiçbir mescide semerler bağlanmaz, yanı sefer edilmez: Mescidu'l-Haram, Mescidu'l-Aksa ve benim şu mescidim"