Teşrîk Günlerinde Oruç Tutmanın Hükmü Nedir

Ebu abdillah el-Buharî şöyle dedi: Ve bana Muhammed ibnu'l-Müsenna şöyle dedi: Bize Yahya (ibn Saîd el-Kattan), Hi-şam'dan tahdîs etti. O şöyle demiştir: Bana babam Urvetu'bnu'z-* Zubeyr haber verip şöyle dedi: aişe (R), Mina günlerinde oruç tutar idi, babası Ebu Bekr de bu Mina günleri oruç tutardı
Muhammed ibn Müslim ibn Şihab ez-Zuhrî, Urve ibnu'z-Zubeyr'den; o da aişe'den; ve yine ez-Zuhrî, Salim'den; o da babası Ibnu Umer'den rivayet etti ki, aişe ve İbnu Umer (R) her iki­si de: Ka'be'ye hediye edecek kurban bulamayan hacılardan başka­ları için teşrik günlerinde oruç tutmağa ruhsat verilmedi, demişler­dir
Bize Abdullah ibn Yusuf tahdîs edip şöyle dedi: Bize İmam Malik, İbn Şihab'dan; o da Abdullah ibn Umer'in oğlu Salim'den; o da babası İbn Umer'den haber verdi. İbn Umer (R) şöyle demiştir: Üç gündeki oruç hacca kadar umre ile temettü' edip de arefe gününe ulaşan kimseler içindir. Eğer böylesi bir kurban bulamaz ve arefe günü girinceye kadar oruç tutmamış ise, Mina günlerinde oruç tutar
İmam Malik, İbn Şihab'dan; o da Urve'den; o da aişe'den bu İbn Umer hadîsi gibi rivayet etti.
İbrahîm ibn Sa'd, bu hadîsi İbn Şihab'dan rivayet etmekte İmam Malik'e mutabaat etmiştir
Teşrîk Günlerinde Oruç Tutmanın Hükmü nedir İslamseli.net ,islami forum Arşivi Teşrîk Günlerinde Oruç Tutmanın Hükmü nedir