Arefe Günü Orucunun Hükmü Nedir

Ümmü'1-Fadl bintu'l-Haris(R)'ten (şöyle demiştir): Bir takım insanlar Arafat'ta arefe günü Ümmü'l-FadFin yanında Pey-gamber(S)'in oruçlu olup olmadığı hususunda şübhe ve ihtilaf etti­ler. Bazısı Peygamber oruçludur dedi, bazısı da oruçlu değildir dediler. Bunun üzerine Ümmü'1-Fadl, Peygamber'e bir kadeh süt yolladı. Pey­gamber de devesi üzerinde vakfe yapmakta iken o sütü içti
Mü'minlerin annesi Meymûne bintu'l-Haris el-Hilaliyye(R)'den:
Arefe günü Arafat'ta insanlar Peygamber'in orucu hususunda şübheye düştüler. Peygamber vakfe yerinde vakfe yaparken Meymûne O'na bir kab süt yolladı da insanlar bakıp dururlarken Peygamber o sütü içti