Ayın Sonunda Oruç Tutmanın Hükmü

İmran ibnu Husayn(R)'dan: Peygamber (S) İmran'a sordu, yahud da başka bir kimseye sordu da İmran işitiyordu. Pey­gamber:
"Ya Eba Fulanin! Bu ayın son günlerinde oruç tuttun mu?" diye sordu.
Hadîsin ravîlerinden Ebu'nNu'man: Ramazanı kasdediyor de­diğini sanıyorum demiştir.
O adam:
Hayır, ya Rasulallah! diye cevab verdi. Rasulullah:
"(Ramazandan çıkıp) iftar ettiğinde iki gün oruç tut'* buyurdu. Hadîsin sonuncu ravîsi olan esSalt ibn Muhammed: "O rama­zanı kasdediyor zannediyorum" fıkrasını söylemedi.
Ebu Abdillah elBuharî dedi ki: Sabit, Mutarnf tan; o da İmran ibn Husayn'dan; o da Peygamber'den olan rivayetinde "Min sereri şa'bane = Şa'banın sonundan" (bedel) dedi