Bir Toplumu Ziyarete Gidip Onların Yanında İftar Etmeyen Kimse Hakkında

Enes ibn Malik(R)'ten (şöyle demiştir):
Peygamber (S) -annem- Ümmü Süleym'in yanına girdi. Annem de O'na hurma ve yağ getirip ikram etti. Peygamber:
"Yağınızı tulumuna, hurmanızı da kendi kabı içine geri ko­yunuz. Çünkü ben oruçluyum" buyurdu.
Sonra evin kenarlarından bir tarafına doğru kalktı, durup farz olmayarak (iki rek'at nafile) namaz kıldı. (Peygamber ile biz de kıl­dık.) Peygamber Ümmü Süleym'e ve evinin halkına dua etti. Ümmü Süleym:
Ya Rasûlallah! Benim bir hassacığım var (ona da dua ediver), dedi.
Rasûlullah:
"Hassacık nedir?" diye sordu.
Ümmü Süleym:
Hizmetçin Enes'tir, dedi.
Enes dedi ki: Bunun üzerine Rasûlullah ahiretin ve dünyanın hiç­bir hayrını bırakmayarak bana dua etti:
"Allahumme'nukhu malen ve veleden ve barik lehu (= Ya Al­lah! Enes'i çok mal ve çok evlad ile rızıklandır ve kendisi için bu rız­kı bereketli kıl)" dedi. İşte bu dua bereketliyle ben malca Ensar'ın en zenginlerindenim.
H yine Enes şöyle dedi: Kızım Umeyye bana söyledi ki Haccac'-m Basra'ya geldiği (hicri 75 tarihine) kadar sulbî evladımdan yüzyir-mi bu kadar kişi gömülmüştür
Bize İbnu Ebî Meryem tahdîs edip şöyle dedi: Bize Yahya (ibn Eyyûb el-Gafıkî el-Mısrî) haber verip şöyle dedi: Bana Humeyd et-Tavî! tahdîs etti ki, kendisi Enes'ten; o da Peygamber(S)'den işitmiştir [