Her Ayın Onüç, Ondört, Onreşînci Günleri Olan Eyyamu'l-Bid De Oruç Tutmak Babı

Ebu Hureyre (R) şöyle demiştir: Kalbi dostum (Rasû­lullah) bana üç şey vasıyyet etti: Her aydan üç gün oruç tutmak, (her gün) iki rek'at duhâ namazı kılmak, uyumadan önce vitr namazı kıl­mak