Nafile Oruç Tutmakta Bedenin Sağlığının Gözetilmesi Merhamet Ve Şefkat Edilmesi) Hakkı Babı

Abdullah ibnu Amr ibni'1-As (R) tahdîs edip şöyle de­miştir:
Rasûlullah (S) bana;
Ya Abdellah! Senin gündüzleyin oruç tutar ve geceleyin de namaz kılar olduğun bana haber verilmedi mi?" buyurdu.
Ben de:
Evet, ya Rasûlallah, öyledir, dedim. Rasûlullah:
Öyle yapma! Bazı günler oruç tut, bazı günler oruç tutma. Gecenin bir kısmında namaz kıl, bir kısmında yat uyu.
Fe itme li-cesedike aleyhe hokkan
Ve inne li-aynike aleyke hakkan
Ve inne li-zeycike aleyke hakkan
Ve inne li-zevrike aleyke hakkan
{= Çünkü muhakkak senin üzerinde şu bedenin için bir hakk vardır, Ve muhakkak senin üzerinde gözlerin için bir hakk vardır, Ve muhakkak senin üzerinde eşin için bir hakk vardır, Ve muhakkak senin üzerinde ziyaretçilerin için de bir hakk vardır.) Ve muhakkak (bütün bu hakları eda etmekle beraber) her ay üç gün oruç tutman sana kafidir. Çünkü sana herbir haseneye mukaabil on misli sevab muhakkak olduğuna göre, her ayın üç gün orucu, bütün sene orucu demektir" buyurdu.
Ben nefsim üzerinde ibadette şiddet yaptıkça bana şiddetlendi­rildi. Ben:
Ya Rasûlallah! Ben bundan ziyade ibadet yapmak için ken­dimde kuvvet buluyorum! dedim.
Rasûlullah:
Öyleyse Allah'ın Peygamberi Davûd aleyhi's-selamın oru­cu gibi oruç tut, ondan fazla tutma!" buyurdu.
Ben:
Allah'ın Peygamberi Davûd aleyhi's-selamın orucu ne kadar­dır? dedim.
Senenin yarısıdır" buyurdu.
Abdullah yaşlanıp da nefsinde eskisi gibi ibadete kuvvet kalma­yıncaAh, keski ben Peygamber'in bahşettiği ruhsat ve kolaylığı kabul etmiş olaydım" der dururdu