Bir Kimsenin Tutmakta Olduğu Nafile Orucu

Abdullah ibnu Amr ibni'1-as (R) tahdîs edip, Rasûhıllah yanıma girdi, dedikten sonra, bundan sonraki babda gelecek olan, yanî içinde Rasûlullah'ın:
İnne H-zevrike aleyhe hokkan
Ve itine li-zevcike aîeyke hakkan
(Muhakkak senin üzerinde konukların için bir hakk vardır ve yi­ne muhakkak senin üzerinde eşin için bir hakk vardır) sözleri bulu­nan hadîsini zikretti
Abdullah dedi ki: Rasûlullah en nihayet bana Davûd orucu tut­mayı tavsiye edince, ben:
Davûd Peygamber'in orucu ne kadardır? diye sordum. Rasûlullah:
Senenin yarısıdır" buyurdu.