Peygamber Efendimizin Nafile Orucu Tutması Ve Tutmaması Nevinden Zikrolunan Şeyler

İbn Abbas (R) şöyle demiştir: Peygamber (S) ramazan­dan başka asla bir ayı kamilen oruç tutmadı. (Diğer aylarda) oruç tutardı; bir halde ki, O'nu gören: Hayır, vallahi Peygamber (bu ay) iftar etmiyor, der idi. Yine Peygamber bir ay içinde oruçsuz olurdu, ki O'nu gören: Hayır, vallahî Peygamber (bu ay hiç) oruç tutmuyor, der idi.
Humeyd et-Tavîl, Enes ibn Malik'ten şöyle derken işitmiştir: Rasûlullah (S) ay içinden (o kadar günlerde) oruç tutmaz idi ki, biz O'nu artık o ayın hiçbir gününde oruç tutmayacak sanırdık. (Halbuki sonra O geri kalan günlerde tamamen veya kısmen oruç tu­tardı.) Ve yine Rasüİullah aydan (o kadar günlerde) oruç tutar idi ki, biz O'nu artık orucu bırakmayacak sanırdık. (Halbuki sonra O geri kalan günlerde orucu bırakırdı.) Ve yine sen Rasûlullah'ı gece­den bir kısmında namaz kılar görmek istemezsin ki, muhakkak O'nu o sırada namaz kılar görürsün. O'nu uyur görmek istemezsin» meğer O'nu uyur görürsün.
Ve ravî Süleyman ibn Hayyan, Humeyd'den söyledi ki, Humeyd, Enes'ten Rasûlullah'ın orucu hakkında sual sormuştur
Humeyd et-Tavîl dedi ki: Ben Enes'e Peygamber'in oru­cunun keyfiyyetinden sordum. Enes (R) şöyle dedi: Ben Peygamber'i her aydan herhangi bir günde oruçlu görmek arzu edince, muhak­kak O'nu oruçlu görürdüm. Onu oruçsuz görmek arzu edince de mu­hakkak O'nu oruçsuz görürdüm. Geceden herhangi bir kısmında namaz kılar görmek isteyince, muhakkak O'nu namaz kılar görür­düm. Uyur görmek isteyince de muhakkak uyur görürdüm. Ve ben Rasûlullah'ın elinden daha yumuşak ne bir yüne, ne de bir ipeğe do­kundum. Ve yine ben Rasûlullah'ın güzel kokusundan daha gözel ko­kan ne bir misk, ne de bir anber kokladım