Bir Günün Orucunu Seher Vaktine Kadar Ulaştırmanın Fazileti

Ebu Said el-Hudri, RasuIullah(S)'i şöyle buyururkenişitmiştir:
"Sizler orucunuzu öbür günün orucuna eklemeyiniz. Hangi biriniz orucunu öbür günün orucuna eklemek isterse, nihayet onu seher (yani sahur) vaktine kadar ulaştırsın".
Sahabiler:
Ya Rasulallah, sen orucunu öbür günün orucuna ekliyorsun, dediler.
Rasulullah:
"Ben sizin hey'etiniz yani haliniz gibi değilimdir. Çünkü ben, beni doyurmakta olan bir Doyurucum ve beni sulamakta olan bir Su-layıcım olduğu halde gecelerim" buyurdu [