Orucunda Birbirine Eklemeyi Çoğaltanlara Peygamber Tarafından Ceza Verilmesi Hakkında

Bu cezay. Enes (R) Peygamberin rivayet etmiştir
EbuHureyre (R) şöyle demiştir: Rasuluİlah (S) oruçta birbirine eklemekten nehyetmişti. Müslümanlardan bir kimse Rasulullah'a hitaben:
Ya Rasulallah! Sen bir günün orucunu, öbür günün orucuna
ekliyorsun! dedi.
Bunun üzerine Rasuluİlah:
Sizin hanginiz benim gibidir? Ben, Rabb'im beni doyurur ve sular bir halde gecelerim" buyurdu.
Fakat sahabiler bir günün orucunu diğer günün orucuna ekle­mekten vazgeçmekten (yine) çekindiklerinde, Rasuluİlah oruçlarını bir gün, sonra bir gün daha (arka arkaya iki gün) birbirine ekletti. Sonra (üçüncü günü) hilali gördüler. Bunun üzerine Rasuluİlah oru­cu birbirine eklemekten vazgeçmek istemeyenleri cezalandırma yapar gibi:
Eğer hilal (bir ay) geri kalsaydı, eklemeyi sizin için (bir i'tibar olsun diye) o kadar artırırdım" buyurdu
Hemmam ibn Münebbih es-San'ani, Ebu Hureyre'den işitmiştir. Peygamber (S) sahabilerine iki kerre: "Sizleri, orucunuzu öbür günün orucuna eklemekten nehyediyorum" buyurdu. Kendisi­ne: Sen orucunu öbür, günün orucuna ekliyorsun, denildi. Peygam­ber: "Ben, Rabb'im beni doyurur ve sular halde gecelerim. Bunun için sizler amellerden (ibadetlerden) gücünüzün yeteceği mikdannı ma-habbet eyleyin (yanı: üzerinize alın)" buyurdu