Çocukların Orucu Babı Ve Umer (R) Ramazan İçinde Sarhoş Olmuş Bir Kimseye: Sana Yazıklar Olsun, Bizim Çocuklarımız Bile Oruçludurlar, Demiş Ve O Sarhoşa Dayak Atmıştır

er-Rubeyyi' bintu Muavviz (R) şöyle demiştir: Peygam­ber (S), aşura günü kuşluk zamanı -Medine yakınındaki- Ensar köy­lerine şu haberi gönderdi: Her kim iftar ederek sabahladı ise gününün geri kalan zamanında imsak eîsin^Her kim de oruçlu olarak sabaha ulaştı ise, orucunu tamamlastn.
er-Rubeyyi* dedi ki: Biz bundan sonra aşura orucunu tutardık, çocuklarımıza da tuttururduk. Oruçlu çocuklarımıza boyalı yünden oyuncak düzerdik de bunlardan biri yemek üzerine ağladığı zaman, iftar vakti oluncaya kadar ona bu oyuncağı verirdik [150