İftarın Vaktinden Geciktirilmemesi Durumu Hakkında

Sehli ibn Sa'd(R)'den (o şöyle demiştir): Rasûlullah (S):
"İnsanlar-, vakti girince iftar etmeye acele davrandıkları müddetçe dâima hayırla beraberdirler" buyurdu [144].

Abdullah ibn Ebî Evfâ (R) şöyle dedi: Ben Peygamber ile beraber bir yolculukta bulundum. Peygamber oruç tuttu. Niha­yet akşama girince birisine:
"İn de benim için sevîk bulamacı karıştır" buyurdu. O zât:
Akşama girinceye kadar bekîeseydin! dedi. Peygamber (S)
İn de benim için sevîk bulamacı karıştır. Sen gecenin şu (do­ğu) taraftan geldiğini gördüğünde, oruçlu iftarını yapar" buyurdu [145].