Oruçlu Kendisine Kolay Gelen Su Ve Diğer Herhangibir Şeyle Orucunu Bozar

Abdullah ibn Ebî Evfa (R) şöyle demiştir: Biz Peygamber'in maihyyetinde yolculuk ettik, kendisi oruçlu haldeydi. Güneş ba­tınca sahabilerden birisine:
İn de bizim için sevik karıştır!" buyurdu.
O zat:
Ya Rasulallah! Keski akşama girseydin! dedi.
Rasulullah:
İn de bizim için sevîkı su ile ezip karıştır!" buyurdu.
O zat:
Ya Rasulallah! Gündüzün aydınlığı henüz üstündedir, dedi.
Rasulullah:
"İn de bizim için sevîk bulamacı karıştır!" buyurdu.
Bunun üzerine o zat bineğinden indi de sevîk bulamacı karıştır­dı. Onu içtikten sonra Rasulullah (S) parmağıyla doğu tarafına işa­ret ederek:
Geceyi şu taraftan gelmiş gördüğünüzde bu an oruçlunun iftar vaktidir" buyurdu [