Oruçlunun İftar Etmesi Ne Zaman Halal Olur

Ve Ebu Said el-Hudri, güneşin kursu (yanı cirmi ve küresi) kaybolduğu zaman orucunu bozmuştur
Umer ibnu'l-Hattab şöyle demiştir: Rasulullah
şöyle buyurdu: "Gece şu taraftan (yani doğu tarafından) yönelip gel­diği, gündüz de şu taraftan (yani batıdan) arkasına dönüp gittiği, güneş de battığı zaman oruçlu orucunu bozmuştur (yani orucunu bozma vakti girmiştir)"
Abdullah ibn Ebi Evfa şöyle demiştir: Biz, bir se­ferde Rasulullah'ın beraberinde idik, kendisi oruçlu haldeydi. Gü­neş battığı zaman, topluluktan bir kimseye hitaben:
"Ya Fulan! Kalk da bizlere sevik bulamacı yap!" buyurdu.
O zat:
Ya Rasulallah, keski biraz daha geceye girseydin! dedi. Rasulullah:
"İn ve bizler için sevik karıştır!" buyurdu. O kişi:
Ya Rasulallah, biraz daha geceye girseydin! dedi. Rasulullah:
"İn ve bizler için sevik,karıştır!" buyurdu. O kişi:
Gündüz (yani aydınlık) henüz üzerindedir! dedi. Rasulullah:
"İn ve bizler için sevik karıştır!" buyurdu.
Bunun üzerine o zat bineğinden indi de, kendileri için sevik bu­lamacı karıştırdı. Peygamber ondan içti ve sonra:
"Geceyi şu doğu tarafından yönelip gelmiş gördüğünüz za­man işte bu ah, oruçlunun iftar etme vaktidir" buyurdu