Hayızlı Kadının Orucu Ve Namazı Hakkında

Ve Ebu'z-Zinad (133) dedi ki: Sünnetler ve hakkın vecihleri (yani dini işler) ekseriya re'yin (yani aklın ve kıyasın) hilafı üzere gelir de, müslümanlar onlara uymaktan bir ayrılma ve çekinme bulamazlar. Hayızlının orucu kaza edip de namazı kaza etmemesi bu nevi' işlerdendir
Ebu Said el-Hudri (R) şöyle demiştir: Peygamber (S): "Kadın hayız gördüğü zaman namaz kılmaz ve oruç tutmaz değil mi?" buyurdu. (Evet dediler.) Rasulullah: "İşte bu da kadının dininin eksikliğinden" cevabını verdi [130].