Yolculuk Sırasında İnsanlar Kendisini Görmeleri Ve Orucunu Bozan Kimse Hakkında

İbn Abbas (R) şöyle demiştir: Rasulullah Medine'­den (fetih için) Mekke yönünde yola çıktı. Yolda ta Usfan mevkiine varıncaya

kadar oruç tuttu. Sonra bir mikdar su istedi. Su dolu ka­bı, insanların kendinin bu fiilini görmeleri için, iki elinin uzanabildi­ği kadar
yukarıya kaldırdı ve onu içip orucunu bozdu. Nihayet Mekke'ye geldi. Bu, ramazan ayında idi
İbn Abbas şöyle der idi: Rasûlullah (S) seferde oruç tutmuş, ba­zen de tutmamıştır. Sahabîlerden de isteyen seferde oruç tutmuş,
is­teyen de tutmamıştır