İnsan ramazandan birkaç gün ruç tutup Sonra sefere çıksa

ibn Abbas(R)'tan (o, şöyle demiştir): Rasûlullah (S) Mekke fethi seferine ramazan ayında çıktı. Ta Kedîd mevkiine ula­şıncaya kadar oruç tuttu. Orada iftar etti, O'nun beraberinde insan­lar da iftar ettiler
Ebû Abdillah el-Buhari: el-Kedîd, Usfan ile Kadîd arasında bir sudur, dedi
Ebu'd-Derda (R) şöyle demiştir: Biz Peygamber(S)'in maiyyetinde onun seferlerinden birisine (ramazanda) sıcak bir günde çıktık. O kadar ki, insan sıcağın şiddetinden elini başı üzerine koyu­yordu. İçimizde Peygamber ile İbnu Revaha'dan başka oruçlu kimse yoktu