Yolculukta Oruç Tutma Ve Oruç Tutmamanın Hükmü Nedir

Abdullah ibn Ebi Evfa (R) şöyle demiştir: Bizler Rasulullah ile beraber (ramazan içinde) bir seferde bulunduk. Rasulul-lah birisine
(yanı Bilal'e):
"İn de benim için sevik karıştır!" buyurdu. Bilal:.
Ya Rasulallah^ güneş (yanı güneşin nuru) bakidir, dedi. Rasulullah tekrar:'
"İn de bana sevik bulamacı yap!" buyurdu. Bilal yine:'
Ya Rasulallah, daha güneş var! dedi, Rasulullah üçüncü defa:
"İn de benim için sevik karıştır!" buyurdu.
Bunun üzerine Bilal (devesinden) indi ve Rasulullah için sevik buladı. Rasulullah o bulamacı içti de sonra elini şu doğu tarafa atıp
işaret etti, sonra:
"Gecenin bu doğu taraftan belirdiğim gördüğünüzde, oruç­lunun iftar vakti girmiştir" buyurdu
Bu hadisin aslım Ebu İshak eş-Şeybani'den rivayet etmekte Ce-rir ibn Abdilhamid ile Ebu Bekr ibn Ayyaş, ravi Sufyan ibn
Uyey-ne'ye mutabaat etmişlerdir
aişe(R)'den (o, şöyle demiştir): Hamza ibn Amr el Eslemi: Ya Rasulallah, ben arka arkaya oruç tutuyorum, dedi
Peygamber'in zevcesi aişe(R)'den (o, şöyle demiştir): Hamza ibn Amr el-Eslemi, Peygamber'e:
Ben yolculukta oruç tutayım mı? diye sordu. Bu zat çok oruç tutardı. Rasulullah
"İstersen oruç tut, istersen ye!" buyurdu