Oruçlunun Yaş Ve Kuru Misvakla Dişlerini Fırçalaması

Ve amir ibn Rabia'nın: Ben, Peygamberi oruçlu olduğu halde misvakla dişlerini temizlerken ihata edemiyeceğim yahud sayamacağım kadar çok gördüm, dediği zikrolunuyor
Ebu Hureyre de: Peygamber (S): "Ümmetime meşakkat verecek olmayaydım, her abdest alışta dişlerini misvakla temizlemelerini onlara muhakkak emrederdim" buyurdu demiştir [78]. Bunun benzeri olan hadis, Cabir ibn Abdillah'tan, Zeyd ibn Halid'den; onlar da Peygamber'den olmak üzere rivayet olunuyor. (Buhari dedi ki:) Peygamber bu hadisinde oruçluyu oruçsuzdan ayırmamıştır
Ve Aişe: Peygamber (S): "Misvaklanmak, ağızın temiz kalmasına ve Rabb'in razı olmasına sebebdir" buyurdu
demiştir
Ata ile Katade de: Oruçlu tükürüğünü yutabilir, demişlerdir
Humran şöyle demiştir: Ben Usman ibn Affan(R)'ı ab­dest alırken gördüm. Şöyle ki: Evvela elleri üzerine üç kerre su dö­küp yıkadı. Sonra ağzını çalkaladı ve burnuna su verip yine çıkardı. Sonra yüzünü üç kerre yıkadı. Sonra sağ elini dirseğe kadar üç kerre yıkadı. Sonra sol elini dirseğe kadar üç kerre yıkadı. Sonra başını mes-hetti. Sonra sağ ayağını üç kerre, sonra sol ayağını da üç kerre yıka­dı. Sonra: RasuluIIah'ı şu benim abdest alışım gibi abdest alırken gördüm. Rasulullah (S) abdesti aldıktan sonra: "Her kim benim şu abdest atışım gibi abdest alır, sonra da iki rek'at namaz kılar ve bu iki rek'at içinde kendi nefsini birşeyle konuşturmaz (yani hatırına na­mazla ilgisi olmayan birşeyi getirmez) ise, muhakkak o kimsenin geç­miş günahları kendi lehine mağfiret olunur" buyurdu, dedi [82].