Oruçlunun Yıkanması Denize Girmesi Hükmü Nedir

Ve İbn Umer oruçlu iken bir bezi ıslatıp kendi üzerine atmıştır [60]. eş-Şa'bi de oruçlu iken hammama girmiştir
ibn Abbas tencerede pişmekte olan yemeği yahud herhangi yiyecek şeyi tadmakta be's yoktur, dedi
Hasen Basri: Oruçlu için suyu ağıza alıp çalkalamakta ve soğuk suya girip durmakla serinlemekte be's yoktur, demiştir [63]. İbn Mes'ud: Herhangi birinizin oruç günü olduğu zaman yağlanmış . ve saçları taranmış olarak sabaha girsin, demiştir
Enes ibn Malik de: Benim içinde yıkanılacak bazam (= Bakırdan edinilen bir havuzum, küvetim) vardı. Ben
oruçlu iken (sıcak hissettiğimde serinlemek için) kendimi onun içine atar dururdum, demiştir
Ve Peygamber'in oruçlu iken dişlerini misvakladığı zikrolunur [66]. İbn Umer de: Oruçlu, gündüzün evvelinde
ve sonunda dişlerini misvakla ovar, demiştir
Ata ibn Ebi Rebah: Eğer oruçlu kimse tükürüğünüm yutarsa, orucunu bozar demem, demiştir [68]. İbn Şirin de: Yaş misvakla misvaklamasında be's yoktur, dedi. Kendisine: Yaş misvakın bir tadı vardır, denildi de o: Suyun da bir tadı vardır. Halbuki sen abdest alırken ağzına su alıp çalkalıyorsun, dedi
Enes ibn Malik, Hasen Basri, İbrahim Nahai: Göze sürme ve herhangi bir ilaç sürmekte oruçlu için hiçbir be's görmemişlerdir
aişe (R): Peygamber (S) ramazanda ihtilam olmaktan başka sebeble cünüb olduğu halde kendisine fecr erişirdi, akabinde yıkanır ve orucunu tutardı, demiştir
39- Bize İsmail tahdis edip şöyle dedi: Bana Malik, Ebu Bekr ibnu Abdirrahman ibni'l-Haris ibn Hişam ibni'l-Mugire'nin hima­yesinde bulunan Sumeyy'den tahdis etti ki, bu Sumeyy, efendisi olan Ebu Bekr ibn Abdirrahman'dan şöyle dediğini işitmiştir: Ben babamla beraber gitmiş ve nihayet onun beraberinde olarak aişe'nin yanına girmiştik. aişe (R): Rasulullah (S) üzerine şehadet ediyorum ki, O, ihtilamdan dolayı değil, cinsi münasebetten ötürü cünüb bulunduğu halde muhakkak sabaha girer, sonra da cünüb olarak girdiği o gü­nünde oruç tutardı, dedi. Bundan sonra biz Ümmü Seleme'nin yanı­na girdik. O da aişe'nin söylediği gibi söyledi