Oruçlu İçin Öpmenin Hükmü Nedir

Ve Cabir ibn Zeyd: Eğer erkek karısına bakar da menî indirirse, orucunu tamamlar, demiştir [57].
aişe(R): Rasûlullah (S) oruçlu iken kadınlarının bazı­sını muhakkak öperdi, demiş; sonra da gülmüştür[58].
Ma'mer'den; o da Tavûs'un oğlundan; o da babasından., senediyle rivayet et­miştir (İbn Hacer, Aynî, Kastallanî).
Ümmü Seleme'ninkızıZeyneb'den: Annesi Ümmü Se­leme şöyle demiştir: Ben Rasûlullah ile beraber saçaklı kadife örtü­nün altında yattığımız sırada birden hayz oldum. Bunun üzerine ben yavaşça sıyrılıp, hayza mahsûs elbisemi aldım. Rasûlullah: "Neyin var, hayızın mı geldi?" diye sordu. Evet, dedim. Akabinde O'nunla beraber saçaklı kadife örtünün içine girdim. Ümmü Seleme ve Rasû­lullah, ikisi de cünüblükten dolayı bir kab içinde yıkanırlardı. Ve Ra­sûlullah oruçlu olduğu halde (ben) Ümmü Seleme'yi öperdi