Oruçlu Olan Erkek Ve Kadının Derilerinin Birbirlerine Sürüşmelerinin Hükmü

Ve Aişe (R): Oruçlu erkeğe kadının, yalnız ferci haram olur, demiştir
aişe (R) şöyle demiştir: Peygamber (S) oruçlu iken öper ve sarmaşıp derisini kadının derisine dokundururdu. O, sizin nefsine en hakim olanınızdı
Buharî dedi ki: İbn Abbas: "Me'reb", hacet; "Mearib" (Taha: 18), hacetler demektir, demiştir
Tavûs da: "Gayri ulVl-ırbetV (en-Nûr: 3 i), kendisinin kadınlara bir ihtiyacı olmayan ahmak kişi demektir, demiştir