Sahur Yemeği Yemenin Bereketi

Peygamber efendimiz Sahabtleri, Oruçlarını Arka Arkaya Ekledikleri Ve Geceleyin Sahur Yemeği Yemek Zikrolunmadığı İçin. Bunu Vacib Kılmayarak Sahur Yemeği Yemenin Bereketi Babı
Abdullah ibn Umer(R)'den (o şöyle demiştir): Pey­gamber (S) orucunu arka arkaya ekledi. Bazı kimseler de oruçlarını arka arkaya eklediler. Fakat bu onlara ağır geldi de, Peygamber on­ları, orucu, sahur yemeğini yemeksizin birbirine ulamaktan nehyet-ti. Onlar:
Sen orucunu ekliyorsun, dediler. Peygamber:
"Benim halim sizin haliniz gibi değildir. Çünkü ben (Rabb'-im tarafından) doyurulurum ve sulanırım" buyurdu
Enes ibn Malik (R) şöyle demiştir: Peygamber (S): "Sa­hur yemeğe yiyiniz. Çünkü sahur yemeğinde bereket vardır" buyur­du