İftar hakkında - iftarı açmak için en eftal olanı nedir

Orucu, varsa hurma ile açmak müstehabtır.

Selman b. Amir (R.A.) den rivayete göre Hz.Peygamber (S.A.V.) Efendimiz:
"Sizden biriniz oruçlu olduğu zaman hurma ile, hurma bulamazsa su ile iftar etsin. Çünkü su temizleyicidir" (Ebu Davud, Sıyam: 21; Tirmizi, Zekat: 26; Nesai, Sıyam: 28; İbn-i Mace, Sıyam: 25; A.b.Hanbel, 4/17,18,213,215) buyurmuşlardır.
Enes b. Malik (R.A.) den de rivayete göre, Resûlullah (S.A.V.) Efendimiz: Akşam namazını kılmadan önce birkaç taze hurma ile, eğer taze hurma yoksa, kuru hurma ile iftar ederdi; o da bulunmazsa bir kaç yudum su yudumlardı. (Ebu Davud, Sıyam: 21; Tirmizi, Savm: 10; Darekutni, 2/185, Ahmed b.Hanbel; 3/164) Diğer bir rivayete göre: Resûlullah (S.A.V.) Efendimiz: Yazın su ile, kışın ise hurma ile İftar ederdi. (Tirmizi, Savm: 10)
Herhangi bir yiyecekle de iftar edilebilir. Ancak Hz.Peygamber (S.A.V.) Efendimizin sünnetini icra etmek niyetiyle varsa hurma ile iftar etmek, yoksa suyu tercih etmek kişiye sevab kazandırır.
İftar etmek için ilk plânda hurmanın tavsiye edilmesi daha çok, hurmanın göze kuvvet verdiği hikmetine dayandırılıyor. Çünkü her ne kadar hurmanın çoğu gözlere zarar ise de, azı faydalıdır. Tatlı olduğu için iştahı keseceği böylece haddinden fazla yemeğe mani olacağı hususu da düşünülmektedir. Hurmanın bulunmaması durumunda suyun tercih edilmesindeki hikmet de suyun temizleyici olmasıdır. Su ile iftar eden kişi, suyun temizleyiciliğinden dolayı iç ve dış temizliğine kavuşmuş olur.
İftar esnasında dua
İftar anında, ihtiyaç duyduğumuz duaları yapmayı sakın ihmal etmeyelim. İftar anı, çok şerefli bir zaman dilimidir. Oruçlunun duası reddedilmez. Ömer b. Şuayb (R.A.) nun babası, O da dedesinden rivayete göre Resûlullah (S.A.V.) Efendimiz:
"Oruçlunun iftar vakti mutlak kabul olunmuş bir duası vardır" buyurmuştur. (Beyhekî, Şuabul-İman, Sıyam: No:3907, 3/408)
Ebû Hureyre (R.A.) den rivayete göre Resûlullah (S.A.V.) Efendimiz şöyle buyurdu:
"Üç kimse vardır ki, duaları reddedilmez, mutlaka kabul edilir:
İftar anında oruçlunun duası
Adil idareci, devlet başkanının duası
Mazlûmun bedduası.
ALLAH Teâlâ, mazlûmun bedduasını bulutların üstüne yükseltir, ona göğün kapılarını açar ve şöyle buyurur: İzzetime yemin olsun ki, bir süre sonra bile olsa, öcünü almakta sana mutlaka yardım edeceğim." (Tirmizi, Deavat: 128, No:3598, Sıfatu'l-Cenne:2526; İbn-i Mace, Sıyam:48)
Ebu Hureyre (R.A.) den rivayete göre Resûlullah (S.A.V.) Efendimiz şöyle buyurdu:
"Üç dua mutlaka kabul edilmiştir. Bunlar da: Oruçlunun duası, yolcunun duası ve mazlumun, haksızlığa uğramış bir kişinin duası." buyurdu. (Beyhekî, Şuabul-İman, Sıyam: No:3594, 3/300)