Oruçlunun iftarda dikkat edilecek hususlar nelerdir

Hz. Aişe (R.Anha) anamız ikinci rivayetindeki son sözü ile: Siz bu mubah olan öpme ve sarılıp oynaşmadan sakınınız! Sonra nefsinize hakim olamayıp bir kusur işlersiniz! tenbih ve ikazında bulunmaktadır. Ebû Hureyre (R.A.) den rivayete göre, bir adam Hz.Peygamber (S.A.V.) Efendimize: Oruçlu kimsenin, hanımına sarılıp oynaşmasının hükmünü sordu. Hz.Peygamber (S.A.V.) Efendimiz ona ruhsat, izin verdi. Arkadan bir başkası geldi, o da aynı şeyi sordu. Buna da yasakladı. Resûlullah (S.A.V.) Efendimizin ruhsat verdiği kimse yaşlı birisiydi. Yasakladığı kimse ise gençti. (Ebu Davud, Sıyam: 35, No: 2387, 1/276)
Konu ile ilgili bir fıkra: Nasreddin Hoca'ya:
- Oruçlu bir kimse hanımını öpse ne olur? diye sorumuşlar. Hoca da:
- Eğer yeni evli iseler, hem kaza hem keffaret gerekir. Üç-beş yıllık evli iseler, sadece kaza gerekir. Eğer ihtiyarlamış iseler bir şey gerekmez, diye cevab vermiş.
Gıybet orucu bozar mı?
Oruçlu iken gıybet etmek, yalan konuşmak, koğuculuk yapmak ve benzeri cahilce davranışlarda bulunmak orucu bozmaz. (İbni Abidin, 2/138) Fakat bu gibi davranışlar oruçtan elde edilecek olan sevabı büyük ölçüde azaltır, oruçtan beklenen kemâl ve faziletin meydana gelmesini engeller. Çünkü Ebû Hureyre (R.A.) den rivayete göre Hz.Peygamber (S.A.V.)Efendimiz:
"Her kim yalan, iftira, gıybet, koğuculuk, küfür ve lanet gibi kötü sözleri söylemeyi ve onunla iş görmeyi terketmezse. ALLAH Teâlâ'nın onun yemesini, içmesini bırakmasına hiç ihtiyacı yoktur," buyurdu. (Buhari, Savm: 8, No: 1804, 2/669; Ebû Davud, Sıyam: 25; Tirmizi, Savm: 8, İbn-i Mace, Siyam: 21)
Hadis-i şerifte: Oruçlu olduğu halde dil ile veya bedenen işlenebilen her türlü kötülüğü, günahları terketmeyen kimsenin aç ve susuz kalmasına ALLAH Teâlâ'nın bir ihtiyacı olmadığı bildiriliyor. Bundan da maksad: Bu durumda olanların oruçlarının makbul olmayışıdır. Çünkü oruçtan maksad: Sadece aç-susuz kalmak değildir. Nefsi terbiye etmek ve şehvetleri kırmaktır.
Yalan, iftira, gıybet, koğuculuk, küfür ve lanet gibi kötü sözler, esasen oruçlu-orucsuz herkes için haram kılınmışken, oruçlunun bu gibi kötü davranışlardan sakındırılması, oruçlu için bunların daha çok kötü olduğunu ve orucun kemâli, ancak bu gibi davranışlardan sakınıldığında hasıl olacağını tembih içindir.