Oruçlu Bir Kişiden Kan Alınırmı,Kan vermek orucu bozarmı

Oruçlu Bir Kişiden Kan Alınırmı,Kan vermek orucu bozarmı islamseli İslami forum Arşivi Oruçlu Bir Kişiden Kan Alınırmı,Kan vermek orucu bozarmı
Oruçlu Bir Kişiden Kan Alınırmı,Kan vermek orucu bozarmı


30 Nafi'den: Abdullah b Ömer oruçlu iken kan aldırırdı Son-adan bunu terkederek oruçlu iken iftar edinceye kadar kan aldır-nadı

31 îbn Şihab'dan: Sa'd b Ebî Vakkas ve Abdullah b Ömer, aruçlu iken kan aldırırlardı[52]

32 Hişam b Urve, babasından naklediyor: O oruçlu iken kan aldırır, sonra oruca devam ederdi Onu hep oruçlu olarak kan aldı*rırken gördüm
îmam Malik şöyle demiştir: Oruçlunun kan aldırması kötü görülmez, ancak zayıf düşme korkusu vardır Bu da olmazsa, hoş karşılanır Şayet adamın biri Ramazanda kan aldırır, sonra da orucuna devam ederse bir şey diyemem, o günün kazası da gerek*mez Kan aldırmanın fena karşılanmasının sebebi, orucu şüpheye sokmasındandır Kim kan aldırır, akşama kadar da orucunu tu*tarsa, ona bir şey diyemem, o günün ayrıca kazası da gerekmez,[53]