Oruç ayına hazırlık yapalım

Bildiğiniz gibi Ramazan ayı çok kazançlı, mânevi kıymetlerle dolu Rahmet ve Gufran ayıdır. Mü'minlerin eline geçen nadir fırsatlardan biridir. Bu mübarek günlerin arefesindeyiz. İnşaallah önümüzdeki Cuma günü Ramazan ayına girmiş olacağız. Şimdiden bu mübarek günlere hazırlanmalıyız.

Bugüne kadar beş vakit namazını muntazaman kılamayanlar, diğer ibadetlerini yerine getiremeyenler hemen ibadete başlayarak Ramazan ayına hazırlansınlar. Ramazan ayından sonra da kulluk görevlerini yerine getirmeye dair kesin kararlarını versinler.

Her ne sebeple olursa olsun günah işleyenler, haram ile iştigal edenler hemen tevbe-i istiğfar etsin ve bir daha o hatalara düşmemeye kesin karar versinler. Ramazan ayına günahlardan arınmış, ibadetlere alışmış olarak girelim. Bu minval üzere yaşayacağımıza dair Rabbimize söz verelim.

Muhterem Müslümanlar!

Ramazan ayında beş vakit namazın haricinde bir de müekked sünnet olan Teravih namazımız ve bin aydan daha hayırlı Kadir Gecemiz vardır. Mü'minler için tam bir göz aydınlığı olan mübarek Ramazan ayını kendimizi ibadete daha çok vererek geçirelim. Her zamandan daha çok kaza namazı kılarak, Kur'ân okuyarak, mukabele dinleyerek, daha fazla hayır hasenat yaparak geçirelim. Bu yolda bütün tedbirlerimizi alalım.

Muhterem Müslümanlar!

Oruç ibadeti, riya ve gösterişten uzak olgunluk hayatıdır. Oruç, nefsi terbiye eder. Fenalık hislerini giderir. İradeyi Hakk yolunda kullandırır. Ahlâken yüceltir. Yoksulların hallerini hatırlatır. İnsanda iyilik temayüllerini canlandırır. Hakk'ın hakimiyeti için insanı gayrete sevk eder. Ahiret açlıkları tamamen oruç ile önlenir.

Muhterem Müslümanlar!

Bugün cemiyetimizde çok duyulan bir söz vardır Bazıları diyorlar ki; "Orucu hazım cihazını dinlendirmek ve zayıflamak için tutuyorum." Bu tür sözler tamamen gevezeliktir. Allah korusun, insanı şirke düşürür. Zira oruç hazım cihazını dinlendirmek, mide dolgunlarını hafifletmek, kilo vermek gayeleriyle tutulmaz. Böyle oruçları Allah o kişilerin yüzüne çarpacaktır. Oruç, Allah'ın emri olduğu için tutulacaktır. Böyle olursa biraz önce saymaya çalıştığım hususlar kendiliğinden tahakkuk eder. Ama hedef Allah'ın rızasıdır. İbadet bunun için yapılır.

Dünyevî gayelerle, riya ve gösteriş bulaşıklıklarıyla ibadetlerimizi kirletmeyelim.

Muhterem Müslümanlar!

Ramazan ayı gelmeden önce ayarlanalım. Allah rızası için kulluk yapmaya kesin kararımızı verelim. Ramazan ayı gibi çok mübarek rahmet piyasasını iyi değerlendirelim. Ramazan ayına bir hafta kaladan itibaren hilali gözleyiniz. Hilali görerek Ramazan orucuna başlayınız. Yine hilali görerek bayram ediniz. İftar ve sahur zamanlarını dikkatle takip ediniz. Oruçlarınızı açarken acele etmeyiniz. Sahur yemeğinizi imsaktan önce kesiniz. Oruçlu olduğunuz sürece abdest alırken ağzınıza çok su almayınız, burnunuza suyu sert çekmeyiniz. Oruç bozacak şeylerden şiddetle kaçınız. Küçük çocuklarınızı oruca alıştırınız. Ailenizin nafakasını imkânınız nispetinde bu ayda bollaştırınız. Fakir fukarayı da unutmayınız. Hâsılı oruç ayına şimdiden hazırlanalım. Bu ayda kurtuluşa erenlerden olalım...