Oruca Kefaret gerektiren haller, Kefaret gerektirmeyen haller


Soru Ramazan-ı şerifte, geceden niyetli orucu kasten bozduğu hâlde, kefaret gerektirmeyen hâller nelerdir?

CEVAP
Bir kadın, orucunu kasten bozsa, daha sonra hayz olsa kefaret gerekmez. (Tahtavi)

Orucunu kasten bozduktan sonra, bayılan kimseye kefaret gerekmez. (Hindiyye)

Orucunu kasten bozduktan sonra, oruç tutamayacak kadar hastalanankimseye kefaret gerekmez. (Fetâvâ-i Kadıhan)

Ciddi bir tehditle orucu bozdurulan kimseye kefaret gerekmez. (Fetâvâ-i Kadıhan)

Susuzluktan hasta olması, ölmesi muhakkak olan herkes, orucu bozup, kaza edebilir. Kefaret gerekmez. (Redd-ül-muhtar)

Niyetli orucu sefere çıkınca bozmak günahtır. Ama günah işlese de, seferde bozduğu için kefaret gerekmez. (Cevhere)

Ağız dolusu kusan veya ihtilam olan kimse, orucum bozuldu sanarak yiyip içerse kefaret gerekmez. (Redd-ül-muhtar)

İğne olduktan sonra yiyip içse, kefaret gerekmediği gibi, kâğıt, taş, pamuk, ot, pişmemiş pirinç gibi ilaç ve gıda olmayan şeyi kasten yutmak da kefaret gerektirmez. (Nimet-i İslam)

Daha imsak vaktine vakit var sanarak veya güneş battı diye yiyip içilse kefaret gerekmez. (Mecmua-i Zühdiye)

Şâfiî'de, ilişkide bulunan erkeğe kefaret gerekir, hanımına kefaret gerekmez. (Tuhfe)

Ramazan ayı dışında, ne sebeple oruç bozulursa bozulsun kefaret gerekmez.