Oruç Sadece Aç Ve Susuz Kalmaktan İbaret Değildir

Oruç, (sadece) yemeyi ve içmeyi terk etmek(ten ibâret) değildir. Gerçek oruç, boş, faydasız ve çirkin sözleri terk ederek tutulan oruçtur.” (Hadîs-i Şerîf, Beyhakî, Sünen-i Kübrâ)