İslam Alimlerinin Oruç Hakkındaki Görüşleri

Oruç Hakkındaki Bazı Fıkhi Meseleler