Değerli kardeşlerim Başı rahmet ortası mağfiret sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan onbir ayın sultanı ramazana sayılı günler kaldı rabbim ümmeti muhammede rahat huzurlu ve sağlıklı oruç tutmayı nasip etsin. Ramazan ayı; insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği aydır”(Bakara, 2/185) buyurmaktadır.... Her kim Ramazan ayının faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek, Ramazan’ı ibadetle ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır.”(Buhari, İman, 37; Müslim, Salatü’l-Müsafirîn, 13) Eğer insanlar, Ramazan-ı Şerîf'in ne olduğunu lâyıkıyla bilselerdi, senenin tamamının Ramazan olmasını arzu ederlerdi.” (İbn-i Huzeyme, Sahîh, III, 190)Ramazanı değerlendirmenin önemi hakkında daşöyle buyurmuştur: “Cebrail (a.s.) bana göründü ve ‘Ramazan’a erişip de günahları affedilmeyen kimse rahmetten uzak olsun’ dedi. Ben de ‘âmin’ dedim.” (Tirmizî, Daavât, 100) Ramazan-ı Şerif, İslâm’ın beş temel esasından birisi olan oruç ibadetinin (Buharî, İman, 1) yerine getirildiği oruç ayıdır.Bu hususta Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmaktadır: “…Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa, onu oruçla geçirsin…” (Bakara, 2/185)