YABANCILARIN DİLİNDEN EFENDİMİZ(S.A.V)


*Peygamber Hz. Muhammed(s.a.v) büyük bir ıslahatçıdır.İnsanlığa çok
büyük hizmette bulunmuştur.Bir ümmeti HAK NURUNA kavuşturdu.O’na bu
şeref olarak yeter.Onları kan dökmekten kurtardı.Barışa
eriştirdi.Onlara yükselme yollarını açtı.O’nun gibi büyük bir zather türlü saygıya layıktır.

-(TOLSTOY(Ünlü Rus Yazar)-


*Dünya’da taç ve ihtişam sahibi hiçbir imparatora yamalı bir hırka içindeki bu insan kadar hürmet edilmemiştir. Yirmi üç yıllık dünya imtihanı gerçek bir kahraman için lüzumlu bütün unsurları taşımaktadır.

-Thomas Carlyle(Ünlü İngiliz Mütefekkir)-


*Felsefe hitabet dini hayat hukuk devlet nizamı fikirlerin fethi hayal ve hurafeden arınmış akla dayanan bir inanç sisteminin kurulması bakımlarından önder ve yirmi dünyevi
bir ruhani imparatorluğun kurucusu insan. İşte Hz. Muhammed(s.a.v)
budur. İnsan büyüklüğünün ölçülebileceği bütün standartlara göre O’ndan
daha büyük bir insan var mıdır?

-Lamartine(Meşhur Fransız Tarihçi)-


*Ben şunu iddia ediyorum ki; Hz. Muhammed(s.a.v.) en seçkin bir
kıymettir.Yaradan’ın böyle ikinci bir vücudu imkan sahasına getirmesi
de ihtimalden uzaktır.SENİNLE AYNI ASIRDA BULUNAMADIĞIMDAN DOLAYI
ÜZGÜNÜM EY MUHAMMED(s.a.v)…

-Prens Bismarck(Almanya Kurucu Devlet Başkanı)-


*Muhammed(s.a.v) halkı için parlak bir örnekti.Şahsiyeti öylesine pak ve lekesizdi.Evi elbisesi
yiyecekleri… kısaca bütün hayatı sade idi.Herkes her zaman huzuruna
girebilirdi.Hastaları ziyaret ederdi ve herkese karşı sevgi doluydu.

-Dr.Gustave Weil(Alman Şarkiyatçı)-


*İnsanlığın sorunlarının üst üste yığılarak neredeyse çözülmez bir
noktaya ulaştığı günümüzde Hz. Muhammed’e (s.a.v) her zamankinden daha
fazla muhtacız.Eğer O(s.a.v) aramızda olsaydı bütün bu sorunları OTURUP BİR KAHVE İÇME RAHATLIĞI İÇİNDE ÇÖZERDİ.

-George Bernard Shaw(Nobel Ödüllü İrlanda’lı Oyun Yazarı)-


*Muhammed (s.a.v.) tarihte dini ve dünyevi açılardan en üstün başarıya ulaşmış tek kişidir.

-Prof.Michael Hart(“Tarihteki 100 Büyük İnsan” Kitabının Yazarı)-