Peygamberimizin ismi Muhammed'dir. Tevrat'ta bu ad ile anılmıştır. İncil'de ise Ahmed diye isimlendiğini Kuranı Kerim haber verir. Bunun dışında isim olarak değil ama onun vasıfları / özellikleri olarak sayılan pek çok sıfatı vardır. Bir hadisi şeriflerinde o şöyle der: "Ben Muhammed'im, ben Ahmed'im. Ben Mâhî'yim, çünkü Allah küfrü benimle mahveder. Ben Hâşir'im, çünkü insanlar benimle haşrolacaklardır. Ben Âkib'im, çünkü benden sonra peygamber yoktur". Ayrıca o, Tövbe peygamberi, Cihad Peygamberi, Fatih ve Emin olarak da vasıflanır. Ama söylediğimiz gibi, bunlar hep birer vasıftırlar, isim değildirler.