Peygamber efendimizin son hutbelerinden bir bölüm

Ey insanlar! Bilmiş olun ki, bu dünyadan göçme zamanının geldiği bana haber verildi.

Allah'ıma kavuşacağıma seviniyorum.

Üümmetimden ayrılacağım için de üzgünüm.
Ey insanlar! Vasiyetimi dinleyin, belleyin, burada bulunanlar bulunmayanlara tekrarlasın.

Allah gönderdiği kitapta size helâl ve haram kıldığı şeyleri, yapacağınız ve sakınacağınız şeyleri bildirdi.

Siz o kitabın akıllara hayret veren hükümlerine itaat ediniz.

Saydığı örneklerden ibret alınız.

Sizi cennetten uzaklaştıran, cehenneme yaklaştıran heveslerden ve isteklerden çekininiz,

topluluktan ve doğruluktan ayrılmayınız.

Emanete hıyanet etmekten sakınınız ve Allah'tan korkunuz.

Kölelerinize ve kadınlarınıza eziyet etmeyiniz.onları haklarını gözetiniz.

Çocuklarınıza ilim ve edep öğretiniz. Onlar sizin yoldaşlarınızdır ve size emanettirler.
Ey halk, ashabıma, ehl-i beytime ve Kur'an'ı bilenlere sevgiden ayrılmayınız.

Âlimlere saygı gösterin, onlara kin gütmeyin, onları kıskanmayın.

Bilmiş olun ki, onları seven beni sevmiş olur.
Ey İnsanlar!

Temizliğe riayet edip, namaza devam edin. Malınızın zekâtını verin, zekât vermeyenin namazı da yoktur. Namazı olmayanın ise, orucu, haccı, cihadı ve dini yok demektir.
Ey İnsanlar! Dilinizi tutun, gururu bırakın, büyük işler başarın.

Vücutlarınızı işletin tembel olmayın.

Önce kendi nefsinize, sonra kardeşlerinize nasihat edin.

Namusunuzu koruyun, malınızdan sadaka verin, birbirinizin ulaştığı şerefi kıskanmayın, kendinizi esirlikten kurtarmaya çalışın. Zulmetmeyin, Allah hesap gününde zalimi bizzat sorgulayacaktır."
Ali Himmet BERKİ, Osman KESKİOĞLU
Hatemü'l- Enbiya Hz. Muhammed ve Hayatı